KAD NEDİR?

KAD NEDİR?

Kritik ve analitik düşünme, temelde zihinsel işlevlerin kullanıldığı bilişsel bir beceridir/aktivitedir. Dikkat, hafıza, muhakeme, algılama ve çıkarsama yapma gibi bir dizi zihinsel sürecin, eş zamanlı olarak etkileştiği, bir süreçler bütününü...

Read more
NEDEN KAD?

NEDEN KAD?

“Yaptığımız işlerin doğruluğu, doğru düşünme yeteneğimiz ile orantılıdır.” Sağlıklı düşünme, sağlıklı yaşamın en önemli ve öncelikli parçasını oluşturur. İnsanın yaşam kalitesi; biyolojik, psikolojik, sosyal, manevi, ekonomik ve çevresel gibi pek...

Read more
NASIL KAD?

NASIL KAD?

Kritik ve analitik düşünme, anlama ve yaşama becerisidir. Sadece ilgili kitapların okunması ile öğrenilecek bir bilgi değildir. Analitik ve kritik düşünmeyi anlatan kitapları alıp okuyup, hayatımıza tatbik etmek gerek. Konu ile ilgili kitapları...

Read more

[:tr]Retorik ve Medya[:]

[:tr] Retorik birisini bir şeye inanmaya, bir fikri benimsemeye ya da bir davranışı sergilemeye yazılı ya da sözel olarak ikna etme girişimidir. Ama bunu yaparken, inanç, kabul ya da davranış için güçlü kanıtlar ileri sürmek yerine, kullanılan...

Read more

[:tr]Yüzeysel Bilgi ve Sık Tekrar[:]

[:tr]Pahalı, enteresan, güncel, hızlı, şaşırtıcı, 24 saat esasıyla çalışan ve büyük yatırımlar yapılarak varlığını sürdüren medyanın varlığının önemli bir sebebi de bir ikna aracı olarak kullanılıyor olmasıdır. Bu yazıda medyada ikna yöntemi...

Read more

[:tr]Medyada Kaynak Güvenilirliği[:]

[:tr]Okuduğunuz veya duyduğunuz haberlere hemen inanıyor musunuz? Yoksa gerçekliğini sorguluyor, doğruya ulaşmak için çaba sarf ediyor musunuz? Yapılan birçok araştırmada “medyaya güveniyor musunuz?” sorusuna anket’e katılanlar yüksek oranda...

Read more

Şiddeti Paylaşmak

Gözümüzün önüne bir vesileyle gelen şiddet ve vahşet görüntülerini kendi içinizde hiç sorgulamış mıydınız? Can çekişen masum yavruların videosu, işkenceye maruz kalmış insan fotoğrafları, saniye saniye vahşet anları, kan donduran kareler, dünyayı...

Read more

Kendi Algısını Toplumun Algısı Yapmak

Temel bilimlerde sebep-sonuç ilişkilerini ortaya koymak kontrollü laboratuar ortamlarında kolaydır. Olaylar fiziksel kanunlar çerçevesinde net bir şekilde açıklanabilir. Sosyal bilimlerde ise süreçler daha karmaşık ve kontrol dışıdır. Çünkü temel...

Read more

Bakış Açısı ve Önyargılar

Bakış açımızı ve buna bağlı olarak algılarımızı etkileyen pek çok faktör vardır. Hayata hangi pencereden baktığımız, hangi şeyleri öncelikli tuttuğumuz, aldığımız eğitim, edindiğimiz önyargılar, savunduğumuz ideoloji, kültürümüz, değerlerimiz ve...

Read more

evetama