shutterstock_95792515Kritik ve analitik düşünme, temelde zihinsel işlevlerin kullanıldığı bilişsel bir beceridir/aktivitedir. Dikkat, hafıza, muhakeme, algılama ve çıkarsama yapma gibi bir dizi zihinsel sürecin, eş zamanlı olarak etkileştiği, bir süreçler bütününü temsil eder. Aynı şekilde seçme, kategorize etme, kıyaslama, tümevarım, tümdengelim, mecaz, benzetme, ayrıştırma ve soyutlama gibi kritik ve analitik düşünmenin diğer bileşenlerinden de söz edebiliriz. Günlük yaşantımızdaki olağan, sıradan, istemsiz, sistemsiz düşünmeden farklı olarak, farkındalık temelinde bilinçli, ilmî ve hür düşünmedir.

Düşünme makinesi olarak tabir edebileceğimiz zihnimizin en önemli işlevi düşünme, ürünü ise düşünce, fikirler ve kararlardır. Düşünme makinemiz mevcut küçük parçaları birleştirerek, bir başka yeni parça yapabileceği gibi, bir bütünü parçalara ayırabilir. Mevcut bilgileri hammadde olarak kullanır, onları belli kriterler ekseninde işler ve orijinal, amaca yönelik, yeni ürünler ortaya koyabilir. Kritik ve analitik düşünen birey; orijinal, amaca yönelik ürünler çıkarabilirken, sıradan düşünen kişiler ancak basit-kopya ürünler çıkarabilirler.

“Diğer sık sorulan sorular ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz”

 Kritik ve analitik düşünme zihinsel işlevlerin kullanıldığı bilişsel bir aktivitedir.

Dikkat, hafıza, muhakeme, algılama ve çıkarsama yapma gibi bir dizi zihinsel surecin eşgüdüm içinde etkileştiği bir süreçler bütünüdür.

Seçme, kategorize etme, tümevarım, tümdengelme, mecaz, benzetme, ayrıştırma ve soyutlama gibi kritik ve analitik düşünmenin diğer bileşenlerinden de söz edebiliriz.

Günlük yaşantımızdaki olağan, sıradan, istemsiz, sistemsiz düşünmeden farklı;
bilinçli, ilmi, hür düşünmedir.

“Bizi ayaklarımıza baktırıp, bize tokat atmak isteyenlerin niyetini anlamak
ve
gereğini yapmaktır”

evetama