• KAD’ın benimsenmesine yönelik senaryo, olay, slogan, karikatür, fotoğraf, kısa film, video, animasyon, sinema… vb. alanlarda yarışmalar yapılabilir.

Örnek Çalışma:
https://www.kritikanalitik.global/helal-ve-saglikl…slogan-yarismasi/

 • KAD’la ilgili eğitim modülü/paketi oluşturulabilir. Platformla iletişime geçerek, farklı illerde eğitimler verilebilir.
Örnek Çalışma:
 • Dernekler ve özel okullarda “düşünme haftası” ilan edilmesi için girişimde bulunulabilir. (21 Nisan izci düşünce günü etkinlikleri, münazaralar, dahilerle yarışalım, vb. ilgili programlar düzenlenebilir)
 • KAD platformu web sitesinde yayınlanmak üzere konu bazlı dökümanlar hazırlanabilir. (propaganda, önyargı, mantık hataları, ülkeler hakkında, vb.)

Örnek Çalışma:
https://www.kritikanalitik.global/kadi-ogrenmeye-buradan-basla/kritik-analitik-okuma-pratikleri-elestirel-medya-okuryazarligi/

 • Türkiye ve Dünya gidişatını yönlendiren sistem ve organizasyonların tanınmasına yönelik ve varsa yaptıkları çalışmaların ve sonuçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir (sermaye sahipleri, kanaat önderleri, medya…)
Örnek Çalışma:
 • Görsel dökümanlar hazırlanabilir. (afiş, broşür, poster, kitapçık, hazırlanması, KAD’la ilgili video arşivi oluşturulması) Bunun için uygun mesaj, uygun kanal, uygun hedef kitle belirlenmelidir.
Örnek Çalışma:

https://www.kritikanalitik.global/kad-platformu-su…teri-ile-katildi/

 • KAD’ın tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik medya dökümanları (afişler, kısa filmler, animasyonlar, slaytlar, radyo fragmanları, e-dergi, baskılı t-shirt vb. ) hazırlanabilir.

Örnek Çalışmalar:

İzmir KAD Komisyonunun Çalışması:
http://iyidosya.net/ozel/image/kad_tshirt_tasarimlari.pdf

Antalya KAD Komisyonunun Çalışması:
http://online.flipbuilder.com/lehg/spya/
http://www.flipsnack.com/958D9B9A9F7/fdzkynku
http:// flipsnack.com/958D9B9A9F7/ftul4983
http:// flipsnack.com/958D9B9A9F7/ftjsvfqs

 • Yerel veya ulusal radyolarda KAD konularının işlendiği radyo programları düzenlenebilir. Radyo programlarına konuşmacı olarak katılıp tanıtımlar yapılabilir.

Örnek Çalışma:
https://www.kritikanalitik.global/radyo-programlari/

 • Örnekleme ve kıyaslama çalışması yapılabilir KAD becerisini geliştirilmesine yönelik olarak, Örnekleme ve Kıyaslama yöntemlerinin öğretilmesi sağlanabilir. Kıyaslama ve Örnekleme yolu ile bazı konuların analiz edilmesi ve kritik edilmesi (sorgulanması) şeklinde program tertip edilebilir (orta seviye başlığının altında, örnekleme ve kıyaslama hakkında daha detaylı bilgiye yer verilmiştir).
 • KAD’la ilgili pratiğe yönelik (atölye çalışmaları için) eğitim materyalleri hazırlanabilir (Kur’an-ı Kerimin, hadislerin, mevlana eserlerinin, hikayelerin, nasrettin hoca fıkralarının, tasavvufi menkıbelerin KAD bakış açısından incelenip somut örnekler çıkarılması)
 • Katılımcıların, gelişmeleri doğru değerlendirme ve anlama yeteneklerinin gelişimine katkı yapmak ve sonucunda iyilerin dünya politikalarında aktif belirleyici rol almaları ve iyiliği ön plana çıkarma fırsatları doğabilmesi için, KAD Platformu işbirliği ile, kampanyalar yapılabilir.
 • Büyük çaplı organizasyonların hepsinde KAD Platformuyla istişareli olarak hareket edilmesini, verimlilik ve faydalılık açısından önemli görüyoruz.

evetama