Kısa adı ASİLDER olan Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile kısa adı BİLİMDER olan Batıkent İlim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin ortaklaşa düzenlemiş oldukları ‘Helal ve Sağlıklı Gıda’ konulu Resim ve Slogan yarışması düzenlendi.

Helal ve Sağlıklı Gıda konusunu gençlerin gündemine almayı amaçlayan yarışmaya Tüm ülkeden İlkögretimden Liseye tüm öğrenciler katılabilecektir.
Ayrıca yarışmada dereceye giren;
1 kişiye Ankarada bir yıllık Dershane eğitimi
3 kişiye tablet bilgisayar
4 kişiye bisiklet hediye edilecektir.

RESİM VE SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONUSU
Sloganlar ve resimler de “Helal ve Sağlıklı Gıda” konusu işlenecektir.

TÜRÜ
1- Resim
2- Slogan

AMACI
1. Helal ve Sağlıklı Gıda konusunun öğrencilerin gündemine alınması, daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunulması,
2. Konuya ait resim ve sloganların dosyalarının oluşturularak zaman içinde bu dosyaların kitaplaştırılması,
3. Sanatın ve üretmenin öneminin kavranmasına ve toplumda evrensel düşüncenin yayılmasına katkıda bulunulması,
4. Öğrencilerinin duygusal, kültürel ve zihni gelişimlerine katkıda bulunulması,
5. Öğrencilerinin sanatı, edebiyatı ve üretmeyi sevmelerine katkıda bulunulması,
6. Bir konu başlığı altında resim yapabilme ve slogan üretebilme özgüvenlerinin ve farkındalıklarının artırılmasına katkıda bulunulması,
7. Arkadaşlarıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşabilmelerine katkıda bulunulması,
8. Oluşturulan ortamda bu coşkuyu aileleriyle paylaşma imkânının sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

KAPSAM
1- Katılım için öğrenci olmak yeterlidir. Yarışma Jürisi değerlendirmeyi yaş guruplarını esas alarak yapacaktır.
2- Katılımcılar için herhangi bir şehir veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür. Daha önce başka bir yarışmaya katılan veya herhangi bir internet sitesinde, gazetede, dergide ya da kitapta yayınlanan resim ve sloganlar yarışmaya katılamazlar. Resim ve slogan kişinin kendisine ait olmalıdır.

KATILIM ŞARTLARI
1- Yarışmaya resim ve slogan dalında veya her iki dalda birden katılım mümkündür.
2- Bir katılımcı aynı dalda en fazla 2 (iki) eserle yarışmaya katılabilir.
3- Yarışmaya gönderilecek eserler elden veya kargo ile teslim edilecektir. Posta yoluyla gönderilecek eserlerin gecikmesinden eser sahibi sorumludur. Gönderilecek zarfın üzerine YARIŞMA ibaresinin yazılması gerekmektedir.
4- Resimler, 35×50 cm ebadında beyaz resim kâğıdı üzerine serbest tarzda yapılacaktır.
5- Slogan; akılda kalıcı, özgün ve net mesajlar içerecek ve hedef kitleye yönelik olacaktır.
6- Sloganlar bilgisayarla word formatında A4 kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 Punto’yla ya da okunaklı el yazısıyla A4 kağıda yazılmış olmalıdır.
7- Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.
8- Yarışmaya rumuz ile katılacaktır. Rumuz, sloganların yazılı olduğu kağıtta sol üst köşeye, resimlerde resmin arka sayfasında sol üst köşeye yazılacaktır.
9- Yarışmaya katılan kişinin T.C. Kimlik no, kimlik ve adres bilgileri, kendisine ulaşılabilecek bir cep telefonu, e-mail adresi, eserin adı dosya kâğıdına yazılıp ayrı bir zarfın içerisine konulacak, zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır. Resmin üzerine kesinlikle hiçbir şey yazılmayacaktır.
10- Kimlik bilgileri bulunmayan, sloganların yazılı olduğu kağıtta rumuzdan başka veya resimlerin üzerinde; katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan eserler, seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11- Ankara Sosyal Gelişim Derneği veya izni ile bir başka gerçek veya tüzel kişi, yarışmaya katılan resim ve sloganları, ek bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın bir kitapta toplayıp yayınlama, kullanma ve kullandırma hakkına sahiptir. Yarışmaya katılan eser sahipleri bunu önceden kabul etmiş sayılır.
12-Yarışmaya katılan katılımcılar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
13- Yarışmaya yeteri kadar katılım sağlanamaması ya da katılan eserlerin yeteri düzeyde olmaması halinde yarışma iptal edilebilir.

YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ESERLER
– Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış,
– Katılımcı olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan,
– Tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen,
– Belirlenen konu harici,
– Başvuru tarihinden sonra teslim edilen,
– Temel değerlere, genel ahlak ve adaba aykırılık teşkil eden ya da toplumda kin ve nefret oluşturacak, toplumu bölen veya buna zemin hazırlayan, hakaret içeren
Resim veya sloganlar seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Son katılım tarihi 01/05/2012 Salı günü saat 24.00’tür. Bu tarihten sonra ulaşan eserler yarışma jürisi tarafından değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
Yarışma sonuçları 19-20/05/2012 tarihinde Aile Eğitim Programında ilan edilecektir.
Ödül Töreni Programı duyuruları sogel.org.tr ve/veya asilder.org adreslerinde ilan edilecek ve katılımcıların bildirdikleri cep telefonuna sms yoluyla bildirilecektir.

ÖDÜLLER
Yarışma Jürisi tarafından yaş grupları da dikkate alınarak belirlenen slogan sahiplerine,
1 kişiye ücretsiz 1 yıl dershane eğitimi (Ankarada)
3 kişiye tablet Bilgisayar
4 Kişiye Bisiklet
4 kişiye Eğitim Seti hediye edilecektir

Yarışma 2 ayrı yaş gurubunda değerlendirilecek olup gurup birincilerine Tablet Bilgisayar verilecektir. gurup birincilerinden oluşan 4 kişi arasından çekilecek kur’a sonucu kazanan kişiye 1 yıllık ücretsiz dershane eğitimi verilecektir. (Dershaneyi kazanan öğrenciye tablet bilgisayar verilmeyecektir)
Gurup ikincilerine Bisiklet hediye edilecektir.

Adres: Ankara Sosyal Gelişim Derneği
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi Cevat Muratal İş Merkezi No: 112/19
Balgat – Çankaya/ANKARA

Katılım için şehir ve ülke sınırı olmayan yarışmanın son başvuru tarihi 1 Mayıs 2012…

Ayrıntılı bilgi www.asilder.org adresinde.

evetama