[:tr]

 • KAD eğitimcilerinin eğitilmesine yönelik programlar düzenlenebilir.
Örnek çalışma: 
 
 • Kritik analitik düşünmenin önemli bir uygulama alanı olan “Kritik Analitik Okuma – Eleştirel Medya Okuryazarlığı” konusunda çalışmalar yapılabilir. Bu konuda seminer, konferans ve pratik ağırlıklı eğitim programları yapılabilir. Bu konuda KAD web sayfasında bulunan “40 Konu ve Örneklerle Kritik Analitik Okuma Pratiklerinden” istifade edilebilir.
Örnek çalışma: 
 
 • KADüşünen kişide bulunması gereken 40 beceri” KAD Platformundan talep edilip bu konuda 40 hafta şeklinde eğitimler yapılabilir.
 • KAD konularını içeren temalı programlar yapılabilir
  • Beyin gelişimi veya vücut sağlığının doğru düşünmeye etkilerine yönelik programlar düzenlenebilir
Örnek Çalışma:
  • Önemli şahsiyetlerin hayatlarında KAD konularının nasıl yer ettiğini öğreten programlar düzenlenebilir
Örnek Çalışma:

http://kritik-analitik.com/NewsPopUp.aspx?Id=863

  • Diğer düşünme sistemleri ile KAD arasındaki ilişkiler / farklılıklar konularında seminerler verilebilir
Örnek Çalışma:
  • Kişisel farkındalık ve değerlerimiz temalı programlar düzenlenebilir
Örnek Çalışma:
 
 • KAD becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak, Kıyaslama ve Örnekleme yöntemlerinin öğretilmesi sağlanabilir. Kıyaslama ve Örnekleme yolu ile bazı konuların analiz edilmesi ve kritik edilmesi (sorgulanması) şeklinde program tertip edilebilir (ekonomik bir olay veya siyasi bir olay veya sosyal bir olay ile ilgili donelerintesbit edilmesi hedeflenebilir).  Aynı zamanda katılımcıların kritik analitik düşünme konusunda pratik yapacağı ortamlar oluşturularak, gelişmeleri doğru değerlendirme ve anlama yeteneklerinin gelişimine katkı yapması amaçlanır. Böylece, iyilerin dünya politikalarında aktif belirleyici rol almaları ve iyiliği ön plana çıkarma fırsatları doğabilecektir.
Örnek çalışma: 

“Örnekleme’ de ilk olarak asıl ile sahte örnekleri ele alınabilir. Değer açısından inceleyip örneklendiğinde, som altın, kaplama altın, ya da kimyevi boyalarla sadece altın görüntüsü oluşturma incelenebilir. Biz, eğer tercih yapacak olsak, som altınla altın renkli kaplama arasında hangisini hür irademizle seçerdik? Ama bu tercihi yapmaya bile fırsat bulamadan, şuursuzca, som altındır diye altın boya arkasından koşturuluyor muyuz? Sorularına bu konu örnek alınarak KAD metoduyla, müşahhas çözümler aranabilir.

Kıyaslama’da da, ilk olarak, 90 sene öncesi ile günümüzü kıyaslayabiliriz. Mesela; 90 sene önce yeryüzünde kaç ülke vardı? Bugün kaç ülke var? İnancımızı paylaşan ülkelerin ortak ve varsa zıt yönlerini kıyaslayabiliriz.

Dönemsel petrol ve kıymetli madenlerin (altın vb.) fiyatlarındaki değişiklikler kıyaslanabilir ve bu farklılıkların sebepleri sorgulanabilir. Fiyat farkları kimin cebine gidiyor? Bu konularda farkındalık oluşturulmaya çalışılabilir.

Branşlarında uzman ve yetkin katılımcılarla, önem ve öncelik verdiğimiz konular üzerine kafa yormak, olayları nasıl yorumlamak gerektiğini analiz etmek ve ortak akıl oluşturmak için, nezih ortamlarda buluşulabilir.

 
 • Sayıca 25-30 kişiyi geçmeyen, homojen gruplara (öğretmen, avukat, doktor, esnaf, üniversite öğrencileri vb.) süresi belli “atölye çalışmaları” yapılabilir (Haftada/ayda bir seminerler şeklinde veya bir/iki günlük sıkıştırılmış eğitim programı şeklinde olabilir).
Örnek çalışma: 
 
 • Üniversitelerde KAD toplulukları kurulabilir. Kurulan topluluklara destek olunabilir.
Örnek çalışma: 
 
 • Gerekli izinler alınarak lise öğrencilerine, MEB yeni eğitim politikası çerçevesinde (Düşünme dersleri ve Medya okuryazarlığı derslerinde) KAD eğitimleri (kritik okuma/eleştirel medya okuryazarlığı gibi konularda seminerler/eğitim programları) düzenlenebilir.
Örnek çalışma: 
 
 • Uygun bir eğitmen ve (KAD Platformunun desteğini alarak) müfredat belirledikten sonra , üniversitelerde seçmeli ders olarak KAD dersleri açılması teklif edilebilir.
Örnek çalışma:
Sakarya Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Necmettin Erbakan
Üniversitesi
vb.

[:]

evetama