Türkiye’nin çeşitli illerinde KAD konusunda sosyal çalışmalarda bulunan gönüllü kuruluşların temsilcileri, KAD Platformunun düzenlediği 2 gün süren otel programında biraraya geldi.

KAD Platformu tarafından düzenlenen, Konya Beyhekim Derneği KAD Komisyonunun ev sahipliği yaptığı program, 1-2 Haziran 2013 (22-23 Recep) tarihlerinde Konya Mevlana Bera otelinde gerçekleştirildi.

Programda, bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan KAD faaliyetleri hakkında oluşmuş olan bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, yeni yapılacak olan kampanya ve faaliyetlere ufuk açılması, ayrıca KAD ilgilileri arasında sevgi ve kaynaşmanın sağlanılması amaçlandı.

“Bilgi ve tecrübe paylaşımı toplantısı” adıyla düzenlenen program, KAD Platformu gönüllüsü STK’ların KAD sorumluları ile KAD komisyonu üyeleri, ayrıca “KAD yönteminin daha çok insana ulaştırılmasında sosyal kuruluşlarda görev üstleneceği düşünülen / görev üstlenmek isteyen” kişilerin katılımıyla gerçekleşti.

Programın katılımcıları, oteldeki programın öncesinde Mevlana türbesi ziyareti ve Konya gezisinde bulundu. Mevlana kültür merkezinde düzenlenen sema gösterisine katıldılar.

1 günlük otel istirahati sonrası program sabah saatlerinde KAD Platformu Koordinatörü Taner Ürkmez beyin açılış konuşması ile başladı.

Konuşmasında;

KAD Platformunun 2006 yılından beri KAD konusunda çalışmalar yürüttüğünden, geçen bu 7 yıllık süreç içerisinde Platformun tercüme heyetinin gayretleriyle birçok yurtdışı yayının dilimize kazandırıldığından, ayrıca Platformun özgün telif eserleri ile de, KAD konusunda epeyce materyalin oluşmuş olduğundan bahsetti.

Kritik analitik düşünmeyi öğrenmek isteyen ve “KAD’ı nasıl öğrenebilirim” diye soran bir kişinin KAD websitesinin buradan başla bölümündeki sıralamayı takip ederek bu materyallerden istifade edebileceğini anlattı.

Bununla birlikte “KAD konusunda hangi faaliyetleri yapabilirim” diye soran bir kurum veya kuruluşa da Platform olarak cevap vermeyi istediklerini ve bu amaçla “Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Toplantısını” organize ettiklerini bildirdi.

Açılış konuşmasından sonra, Platform tarafından seçilen, KAD konusunda yapılan özgün veya ilk olduğu düşünülen KAD çalışmaları, çalışmayı gerçekleştiren KAD komisyonları tarafından katılımcılara sunuldu.

Bu bağlamda Ankarada düzenlenen “25 haftalık KAD becerileri eğitimi programı”, Eskişehir’de düzenlenen mikro gruplara sunulan eğitimler, İzmir’de düzenlenen geniş katılımlı interaktif eğitimler, çeşitli illerde Konya KAD komisyonu tarafından düzenlenen “KAD eğitim modülü-1” çalışması ve Kocaeli’de düzenlenen liselere yönelik MEB destekli medya okuryazarlığı eğitimleri tanıtıldı.

Sonrasında KAD platformu il KAD çalışmaları sorumlusu Yusuf Çifci bey tarafından “KAD Platformundan Kurumlara Tavsiyeler” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sayın Çifci, yakın zamanda web üzerinden paylaşılacağı duyurulan ve Platformun kurumlara yönelik hazırladığı tavsiyeleri ve tavsiye faaliyet örneklerini içeren dosyanın özeti niteliğinde bir sunum gerçekleştirdi.

Programın ikinci bölümünde ise Zafer Köksal bey tarafından Proje Yönetimi Sunumu yapıldı. Sosyal çalışmalarda projeli çalışmanın önemi ve nasıl proje üretilebileceğini anlatan Köksal, bir projenin sadece bir fikir demek olmadığına; projeyi kimlerin gerçekleştireceği, ne kadar zaman süreceği, kimlere yönelik düzenleneceği ve proje bittiğinde projenin başarısının nasıl ölçülebileceği gibi nitel ve nicel özellikleri belirlenmiş bir fikrin proje olarak tanımlanabileceğine vurgu yaptı.

Proje yönetimi ve nasıl hazırlanacağı konusunda yapılan bilgilendirmeler sonrası yine Sayın Köksal’ın moderatörlüğünde katılımcıların uygulamalı olarak proje-kampanya örnekleri üretmeleri sağlandı.

Programın kapanış ve teşekkür konuşması Platform koordinatörü Taner Ürkmez tarafından yapıldı. Kapanış konuşmasında;

Bu toplantıdaki birlikteliğin-paylaşımların önemli olduğunu, Türkiye’nin çeşitli illerinde KAD faaliyetleri yürüten herkese ve bu faaliyetlerdeki tecrübeleri paylaşmak ve dinlemek amacıyla bu programa iştirak eden KAD gönüllülerine teşekkür etti. İyi temenniler eşliğinde programın kapanışı gerçekleştirildi.

Not: Web sitemizdeki alıntı haber ve yorumlara, kayda değer bilgi veya farklı bakış açıları içerdiği için yer verilmektedir. Alıntılanmış olması, tamamının doğru veya onaylanmış olduğu anlamına gelmemektedir.

evetama