04.06.2006

KAD Platfromunun bu toplantısında Haziran 2006’da Türkiye’de Neler Oluyor? konuşuldu.

Zinde Sosyal Gelişim Derneği tarafından geleneksel olarak yapılan Kritik Analitik Düşünme (KAD) Platformunun bu ayki konusu “Türkiye’de Neler Oluyor” idi.
Zinde Sosyal Gelişim Derneği tarafından organize edilen KAD platformunun bu ayki konusu “Türkiye’de Neler Oluyor” başlığı altında Server Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. “Türkiye’de Neler Oluyor” konusunda Türkiye’de yaşanan olayların kronolojik sırası Av. Kemal Yavuz Ataman tarafından katılımcılara aktarılırken, Yozgat Eski Milletvekili İsmail Durak Ünlü Bey’de Kemal Yavuz Ataman’ın bilgilendirmeleri ışığında değerlendirmelerde bulundu.

Prof Dr. A. Zeki Şengil, Kritik Analitik Düşünme (KAD) çalışmalarından katılımcılara kısaca bilgi verdikten sonra KAD platformunda KAD aşamalarının uygulamasının yapıldığını, konu ile ilgili olarak, sorunu anlama ve sorunu çözme aşamalarının katılımcılarla birlikte yapıldığını belirtti. Türkiye Ekseninde Pasifik, Balkanlar, Kafkaslar ve Türkiye ve küreselleşme konularının yapılacak olan KAD Platformlarının konularını teşkil ettiğini ifade etti.

Kemal Yavuz Ataman, Türkiye’de yaşanan önemli olayların tarihi kronolojisini aktardığı konuşmasında, Türkiye iç ve dış siyasetinde yaşananları, dış ülkelerde yaşananları, olaylara dış ülkelerin yaklaşımlarını, olayların oluşundan sonra kazanan ve kaybedenlerin kimler olabileceği üzerinde durdu.

Kemal Ataman, Türkiye siyasetinde önemli olarak gördüğü üç siyasetçinin yaşadıklarındaki benzerliklere ve faklılıklara dikkat çektiği konuşmasında, Türkiye’nin konumunun hem Balkanları, hem Kafkasları, hem Ortadoğu’yu kapsadığı ayrıca İslam dünyası ile yakın ilişkisi nedeniyle dünya siyasetinde ve ABD’nin dış politikasında önemli yer aldığını iddia etti. İsmail Durak Ünlü, iç siyasetimizde etkili olan dış güçlerin gücünü kaybetmeye başladığını ifade ederek, erken seçim konusunda Süleyman Demirel’in ifadelerinin önemli olduğunu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın erken seçim demesiyle Türkiye’de seçim sürecinin başlayacağına dikkat çekti.

İsmail Durak Ünlü, Hükümet kararlı ve istikrarlı adımlar atmaya devam ederse Bu hükümetin hem Cumhurbaşkanını çıkarmasında hem de iktidar olmasında bir engel olmayacaktır dedi. KAD Platformunda, katılımcılara her ayın ilk pazar günü farklı bir konu hakkında uzmanlar tarafından bilgi verilirken Kritik Analitik Düşünme çerçevesinde olaylar analiz edilerek katılımcılarında fikirleri ile sorunun boyutları ele alınıyor.

evetama