18-20 Kasım 2016 tarihlerinde, ASFA Eğitim Kurumları’nın organize ettiği, Gönüllü Özel Okullar Birliği tarafından düzenlenen “Pergel Metaforu Eşllğinde Müfredat Değişiklikleri” çalıştayının “Öğrencilere Kritik ve Analitik Düşünme Becerilerinin Kazandırılması İçin Okullarda Yapılabilecek Etkinlikler” oturumuna KAD Platformu olarak katılarak katkı verdik.

ASFA Eğitim Kurumları’nın organize ettiği, Gönüllü Özel Okullar Birliği tarafından düzenlenen “Pergel Metaforu Eşllğinde Müfredat Değişiklikleri” çalıştayı 18-20 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi. Programa KAD platformu olarak “Öğrencilere Kritik ve Analitik Düşünme Becerilerinin Kazandırılması İçin Okullarda Yapılabilecek Çalışmalar” başlıklı oturuma katılarak katkı verdik. Diğer oturumlarda eş zamanlı olarak yürütülmüştür.

Programa öğretmenler ve konunun uzmanları yoğun ilgi göstermişlerdir.

Program ayrıntıları ve “Öğrencilere Kritik ve Analitik Düşünme Becerilerinin Kazandırılması İçin Okullarda Yapılabilecek Çalışmalar” başlıklı oturumun sonuç raporu/bildirisi aşağıdadır;

Öğrencilere Kritik ve Analitik Düşünme Becerilerinin Kazandırılması Oturumu Sonuç Raporu/Bildirisi

• Eleştirel düşünme sisteminin eğitim sistemine entegresi ve sonuç alınması; eğitim sistemindeki bazı varsayımların, genellemelerin ve sınav sistemine muhtaçlığının giderilmesi gibi bazı hamlelere bağlıdır.

• Sınıf oturma düzeninin grup çalışmalarına uygun şekilde dizaynı, eleştirel düşünme becerilerinin öğretiminde öğrenci etkileşiminin sağlanması açısından son derece önemlidir.

• Öğretmen kılavuz kitabı hazırlayan, ders araç gereç ve görsel materyallerle destekleyen farkındalık amaçlı eleştirel düşünme öğretimi ile ilgili bilgi ve belge verilmelidir.

• Eleştirel düşünme becerilerinin öğrencilere kazandırılmasında en önemli saç ayağı vazifesini gören öğretmenlerin etkili, verimli bir hizmet içi eğitimine tabi tutulmasında azami dikkat ve özen gösterilmelidir.

• Tüm derslerin öğretim programlarının geliştirilmesinde düşünme becerileri öğretimi modeli dikkate alınmalıdır. Bu yüzden de öğrencilerin iyi birer eleştirel düşünür olabilmeleri için tüm öğrenim programlarının bu amaca hizmet edecek şekilde geliştirilmesi gerekir.

• Öğrencilerin becerileri konu içinde daha iyi anladıkları ve eleştirel düşünme becerilerinin yanı sıra, ders başarılarında ve derse karşı tutumlarındaki olumlu gelişmeler göz önünde bulundurularak eğitim sisteminin ilk 4 yılında beceri temelli eleştirel düşünme öğretimine yer verilmelidir.

• Eğitim sisteminin ilk 4 yılı için geliştirilen öğretmen kılavuz kitabındaki etkinlikler eleştirel düşünme öğretiminde kullanılan modeller ve ilkeler dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli ve geliştirilmelidir.

• Öğrencilerin eleştirel düşünme öz-değerlendirme puanlarının geliştirilebilmeleri için okullarda beceri ve içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi etkinlikleri uygulanmalıdır.

• Eleştirel düşünme becerilerinin öğretimini sonuca götüren uygulamalardan biri de sınıflarda adil ve etkili iletişim ortamları oluşturulmasıdır.

• Öğrencilere kazandırılan düşünme becerileri farklı proje ve yaklaşımlara yönelik çalışmalarla diğer alanlara ve yaşama transfer edilebilmesi için öğrenciler teşvik edilmelidir.

• Öğrencilerin görüşlerini açıklayabilmelerinde eleştirel düşünme stratejileri sınıf içinde uygulanmalı, bunun içinde iş birlikli öğrenme, inceleme yolu ile öğrenme ve küçük grup tartışma tekniklerinden yararlanılmalıdır.

• Öğrencilerin eleştirel düşünme öz-değerlendirmelerinin geliştirilmesi için eleştirel düşünme stratejileri öğrencilere tanıtılmalı ve etkinliklerin hazırlanmasında bu stratejiler kazanımlara entegre edilmelidir.

• Sınıflarda düşünme becerilerini geliştirecek ve destekleyecek envanter , grafik, tablo vb. çalışma ve uygulamaların geliştirilmesi gerekir.

• Eleştirel düşünme becerilerinden etkin bir şekilde yararlanılması için tüm derslerdeki müfredat yoğunluğu azaltılmalı; yoğunluk beceriyi kazanmaktaolan öğrenciye yaratıcı düşünmenin yolunu açacak altenatifler sunulmalıdır

• Tüm derslerde uygulanan proje ve yıllık ödevlerin düşünme becerileri sistematiği dikkate alınarak hazırlanmasının istenmesi gerekir

• MEB ve Gençlik Spor Bakanlığının ortak projesi ile güz ve yaz dönemlerinde öğrencilerin istifade edeceği Kritik ve Analitik Düşünme Merkezleri , Kampları ve grupları oluşturulmalıdır

• MEB, TRT ve RTÜK gibi kamu kurumlarıyla ortak bir proje hazırlayıp eğitim ve öğretimde düşünme becerilerinin geliştirilmesi için kamu spotu, kısa film gibi sahaya yönelik çalışmalara imza atmalıdır.

• Düşünme Becerilerinin kazandırılması amaçlı internet ve cep telefonlarına yönelik yazılımlar hazırlanmalı ve düşünme becerileri hayatın her alanına dahil edilmelidir.

pergel3

 

evetama