Kritik ve Analitik Düşünme En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması

Kritik ve Analitik Düşünme Çalışma Grubu, akademik çalışmaları teşvik etmek ve literatüre katkıda bulunmak gayesiyle Kritik ve Analitik Düşünme Lisansüstü Tez Teşvik Ödülleri Yarışması düzenliyor.

Server Yaşam Vakfı Kritik ve Analitik Düşünme Çalışma Grubu’nun önemli bir etkinliği olarak ilk defa bu yıl lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tez ödülü yarışması yapılacaktır. Yarışmanın temel gayesi, kritik ve analitik düşünme (KAD) alanında yapılan tez çalışmalarının sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik hayata katkılarını ön plana çıkarıp, KAD alanında yapılacak olan akademik çalışmaların sayısını ve kalitesini arttırmaya katkı sağlamak, bu alanda çalışan akademisyenlerle de etkileşim ağı oluşturmaktır.

Kişinin bilgiyi kritik ederek inceleyebilmesi, daha iyi kararlar verebilmesi, bir iddianın niteliği hususunda yargıya varabilmesi, temkinli ve delile dayalı neticeye ulaşabilmesi için gerekli olan akli yeteneklerin nasıl geliştirileceğine dair tez çalışmalarının yarışmaya başvuruları beklenmektedir. 

Algıya dayalı bilginin sorgulanması, karar verme sürecindeki bilgi kaynaklarının teyit edilmesi, açık ve gerekçeli yargılar oluşturmak üzere olgu ve gelişmelerin analiz edilmesi gibi konularda bireylere rehberlik edebilecek lisansüstü tezlerin de başvuruları beklenmektedir. 

Bunların yanında, KAD bağlamında yeni kavramsal çerçeveler, bilgi işleme ve yansıtıcı düşünme, bilişsel bilim ve KAD ilişkisi, zihni modellerle algılar ve KAD arasındaki ilişkiler, yeni KAD araştırma yöntemleri gibi konuları ele alan teorik ve uygulamalı tez çalışmalarına özellikle ilgi duyulmaktadır. 

ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER

Başvuru Kitlesi: Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tez sahipleri

Başvuru Şartı: 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında tamamlanıp kabul edilmiş olmak

Başvuru Tarihleri: 23 Nisan 2022 – 22 Mayıs 2022

Başvuru adresi: https://www.kritikanalitik.global

Sonuçların ilanı: 15 Haziran 2022

Ödül Töreni: 22 Haziran 2022 

GENEL ŞARTLAR

A. Aşağıda linki bulunan “Başvuru Formunun” tez sahibi tarafından eksiksiz şekilde doldurulması. 

B. Aday gösterilen tezin, Enstitü Yönetim Kurulu tez kabul karar tarihinin 2021 takvim yılı içinde olması.

C. Tezin, Türkiye ve KKTC’deki bir yükseköğretim kurumunda yapılmış olması. 

TEZ KONUSU ŞARTI

Yarışma KAD bağlamında tüm konulara açık olmakla birlikte, bazı örnek tez konuları aşağıda sıralanmıştır:

 • Kritik ve Analitik Düşünme (KAD) gelişim süreci
 • KAD becerilerinin eğitimi, kazanımı, ölçülmesi ve geliştirilmesi
 • KAD ve karar verme süreçleri
 • KAD ve eğitim
 • Kadim geleneğimizle uyumlu KAD yaklaşımı ve terminolojisi geliştirme
 • Dil, söylem ve mantık
 • İnanç, örf, ahlak ve KAD 
 • İletişim, algı ve tutum 
 • Öz farkındalık
 • Yansıtıcı düşünme çalışmaları (Reflective thinking studies)
 • KAD ve sivil toplum faaliyetleri
 • KAD bağlamında usûl/yöntem mukayeseleri ve geliştirme çalışmaları
 • Bilişsel bilim çalışmaları (Cognitive science studies)

DEĞERLENDİRME:

Yapılan başvuruların her biri 2’şer hakeme gönderilir. Hakem değerlendirme raporları Çalışma Grubu’nca toplanıp değerlendirildikten sonra değerlendirme sonuçları Server Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu’na sunulur. Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetinin de görüşlerini alarak o yıl için verilecek başarı ödüllerini kesinleştirir. Sonuçlar https://www.kritikanalitik.global web sitesinden ilan edilecektir. Konuyla ilgili her türlü bilgi ve öneri için [email protected] adresine e-posta gönderilebilir.

ÖDÜLLER

Birinciye: 10.000 TL

İkinciye: 7.500 TL

Üçüncüye: 5.000 TL

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ! 

evetama