7-8 Ekim 2011 tarihlerinde Bursa’da gerçekleşen Suç Önleme Sempozyumuna poster sunumu ile katılan KAD Platformu, sunusunda Kritik Analitik Düşünmenin tanımı, düşünme – öfke ilişkisi, öfke – suç ilişkisi ve öfke kontrolünün önemi konularını gündeme getirdi.

Bursa’da Emniyet Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen “Suç Önleme Sempozyumu “7-8 Ekim 2011 tarihlerinde Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Sempozyumda 35 sözlü sunum ve 16 poster sunumu yer aldı.  Sempozyuma KAD Platformu adına poster sunumu ile Tamer Arık katıldı. “Suç Önlemede Öfke Kontrolünün Önemi” başlıklı poster sunumu sempozyum süresince katılımcılara sergilendi. Poster sunumunda Kritik Analitik Düşünmenin tanımı, Kritik Analitik Düşünme öfke ilişkisi, öfke suç ilişkisi ve öfke kontrolünün önemi konuları işlendi. Posteri incelemeye gelenlere Kritik Analitik Düşünmenin alt başlıklarından biri olan öfke konusunda kısa açıklamalarda bulunuldu.

Poster Başlığı: Suç Önlemede Öfke Kontrolünün Önemi

Konu Başlıkları Tartışma ve Sonuç Bölümü:

Kritik Analitik Düşünme Nedir?

Kritik- analitik düşünmek; bir konuyu, sorunu ya da problemi alt başlıklarına ayrıştırıp tümden gelimleve her bir başlığı ayrı ayrı irdeleyip eleştirerek ve her biri arasındaki bağlantıları gerçekçi kanıtlarıyla ortaya koyarak, yani tüme varımla düşünmek ve değerlendirmektir.

Kritik ve analitik düşünme; “bireysel kariyerimizin veya toplumsal hayatımızın, her yönü hakkında daha iyi düşünür olmaktır. Kabul edilmesi için bize önerilen herhangi bir şeyin, gerçeğe uygun olup olmadığının ortaya çıkartılması için sorgulanması ve test edilmesidir. Önce sorgulamak daha sonra kabul veya reddetmektir”.

Kritik-Analitik Düşünme kısaca, kendi kendini yönlendiren, disipline eden, yöneten ve test edip doğrulayan düşünme şeklidir. Kritik-Analitik Düşünmek, daha iyi düşünebilmek için, “düşüncen hakkında düşünmektir”. Bu konuda iki kritik nokta vardır:

a. KAD sadece düşünmek değildir, aynı zamanda “kendi kendini geliştirmeni sağlayan” düşünme şeklidir.

b. Kişinin düşünme becerisinin gelişmesi, doğru düşünme standartlarını kullanma becerisi
ile kazanılır.

Kritik analitik düşünebilen bir kişi, önemli sorunları ve olayları doğru ve kesin bir şekilde formüle ederek çözer. Alternatif düşünceler ve sistemler hakkında açık fikirlidir.

Kritik Analitik Düşünme Öfke İlişkisi:

Doğru düşünmeyi engelleyen ve aklı devre dışı bırakan her konu kritik analitik düşünmenin incelediği alt başlıklardır. Öfke bu konulardan sadece bir tanesidir.  Platformumuzca öfke konusunda çalışma, inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır. Kritik analitik düşünme becerisine sahip olmak isteyen bireyler mutlaka öfkelerini kontrol edebiliyor olmalıdır.

Öfke ve Suç İlişkisi:

Öfke herhangi bir tehdit, engel, sorunla karşılaştığında ortaya çıkan bir duygudur. İnsanların kontrol etmekte en çok zorlandıkları duygu öfkedir. Öfke aynı zamanda davranışlara yansıyarak saldırgan ve son derece tahrip edici tepkilere dönüşme potansiyeline sahip bir duygudur. Öfkeyi kontrol edemeyip esiri olduğumuzda aşağıdaki gibi olaylar ve benzerleri gerçekleşebilir.

Güncel Olaylar: Başlangıcı Öfke – Sonu Suç

Çocuklar top oynarken tartışır ve kavga eder. Aileler işin içerisine karışır. Duruma öfkelenen baba eve gider ve av tüfeğini alır. Sonuç… (Resim destekli)
Trafikte kırmızı ışıkta geçen araç nedeniyle kaza olur. Kaza sonrası aracı hasar gören sürücü öfkelenerek diğer sürücüye saldırır. Sonuç… (Resim destekli)
Futbol maçı bitimi, yenilen takımın taraftarları, karşı takıma hakaret etmeye başlar. Öfkelenen taraftarlar kavgaya tutuşur. Sonuç… (Resim destekli)
Öfke Kontrolünün Önemi:

Kontrolsüz öfke sağlığımıza ve çevremize çok zarar verir. Öfkeye kendimizi teslim edersek akıl devreden çıkar ve sonuçları çok ağır olur. Öfkeyle başetmede; öfkeyi tanımak, bizde öfkeye neden olan sebepleri, çarelerini, değişik kontrol yöntemlerini bilmek, konuyla ilgili eğitim almak, kaynakları okumak faydalı olabilir. Bu duygunun gelişmesini engellemek, yatışmasını sağlamak bir yaklaşım olduğu gibi, belki daha doğru olan yaklaşım öfke duygusu yerine, başka olumlu duyguların gelişmesini sağlamaktır. Adalet, affetmek, merhamet, sabır, tahammül gibi.

SUNUMU YAPAN KİŞİYE AİT BİLGİLER:

Tamer ARIK 22/03/1972 Eskişehir doğumludur. 1993 Elazığ Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği bölümünden mezundur. Halen Eskişehir Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında öğretmen olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Kritik Analitik Düşünme Platformu gönüllü üyesidir.

Not: Web sitemizdeki alıntı haber ve yorumlara, kayda değer bilgi veya farklı bakış açıları içerdiği için yer verilmektedir. Alıntılanmış olması, tamamının doğru veya onaylanmış olduğu anlamına gelmemektedir.

evetama