Hayatımızda hiçbir an yok ki düşünmenin etkisi olmasın. Her kararımızın, tercihimizin, davranışımızın, gösterdiğimiz duygusal tepkinin altında, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliği, düşünme yatıyor.

Zinde Sosyal Gelişim Derneği, Kritik ve analitik düşünme platformu tarafından başlatılan ve yürütülen çalışmalar sırasında, Kritik analitik düşünmenin neleri amaçladığına ilişkin tespit edilen bazı farklı açılımlar aşağıda listelenmiştir. Kritik ve analitik düşünmenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabileceği düşüncesi ile sizlerle paylaşıyoruz.

KAD ne için?
 • Allah C.C. sevgisini kazanmak için
 • Tefekkürün yolunu açması için
 • Feraset, basiret ve hikmete taşıması için
 • Dünya gidişatını yönlendirmeye çalışan sistem ve organizasyonları daha iyi tanıyıp politikalarını ve neticelerini hesap edebilmek için
 • Allah rızası için yapılmayan amellerimizin, çalışmalarımızın yeniden gözden geçirilip Allah rızasına uygun hale dönüştürülmesi için
 • Ayaklarımıza baktırıp, bize tokat atmak isteyenlerin niyetini anlamak ve gereğini yapmak için
 • Can, mal ve ırz-namusun korunabilmesi için
 • İnançlı kesimlerin üzerinde oynanan oyunları anlamak, bunların karşısında durmak ve bunlara karşı plan ve programlar yapmak için
 • Aile yapısının bozulması, tek tek yaşamaya mecbur edilme, örf ve ananeden uzaklaştırma taarruzuna karşı bunların bilinçli bir biçimde farkına varmak ve mücadele etmek için
 • Medyanın İslama aykırı, aileyi bozan yayınlarını tespit etmek ve tesirlerini önlemek için
 • Sermayeler, zararlı sermayeler, sermayelerin el değiştirmesi kurallarını anlamak için
 • Dünya gidişatını takip etme donelerinin insanlara kazandırılması için
 • Emr-i bil-maruf nehy-i ani’l-münker” vesilesi olması için
 • Asıl ile sahte örnekleri birbirinden ayırt edebilmek için
 • Olayları, durumları, nesneleri doğru bir şekilde kıyaslayabilmek için
 • Yıllık anormal gelişmelere dikkat çekip, bilgilendirici yorumlar, olayların içyüzünü aydınlatan, açıklayan bilimsel, teknik bakış açıları geliştirebilmek için
 • İnsanların kendilerini geliştirmeleri için
 • Yaratıcının varlığına, sonrasında O’na olan sevgiye ulaşmak, o sevgiden kaynaklanan O’nun istediği gibi davranma becerilerini elde etmek için
 • Gelişmeleri doğru değerlendirmek ve anlamak, dünya politikalarında daha aktif ve belirleyici rol almak ve iyiliği ön plana çıkarmak için
 • Bilgilerimizi, inançlarımızı, amellerimizi, düşünce, duygu ve kanaatlerimizi, davranışlarımızı, fikri ve ruhi yapımızı sağlam, sahih, ana kaynaklara uygun hale getirmek, bu amaçla kendimizi sürekli sorgulamak için
 • Bilgi dağarcığımızı delillerle, ilmi dayanaklarla zenginleştirmek, her türlü hurafeden, bidatlerden, yozlaşmış geleneklerden ve çağdaş yanılgılardan, fitnelerden uzak durmak, böylece, sloganik düşünce ve söylem tarzından uzak, derinlikli bir düşünce bütünlüğü kazanmak için
 • Sadece gerçeğe bağlı, hiçbir yönlendirmenin yönlendiremediği; tahminlerin, duyguların, ön yargıların belirlemediği; kişiye, gruba, ülkeye ve tüm insanlara rağmen, sadece ve sadece doğru olanı yapmak ve yaptırmak için
 • Kendimizle yüzleşmek için
 • Bireysel kariyerimizin veya toplumsal hayatımızın her yönü hakkında daha iyi düşünür olmak için
 • Kabul edilmesi için bize önerilen herhangi bir şeyin, gerçeğe uygun olup olmadığının ortaya çıkartılması için sorgulamak ve test etmek için
 • Önce sorgulamak daha sonra kabul veya reddetmek için
 • Düşüncelerimizin kriterli olması veya kriterlere uyarak düşünme sürecini yerine getirmek için
 • Yeni fikirlere açık olmak için
 • Hakkında bilgi sahibi olmadığımız konuda yorum yapmamak için
 • Bir konu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğumuzu anlayabilmek için
 • Gerçek olanla “gerçek olabilecek” arasındaki ayrımı görebilmek için
 • Cümlelerin anlam taşıyan birer kurgu olduğunu, aynı kelimelerin farklı manalar taşıyabileceğini bilebilmek için
 • Gerekçelerimizdeki hatalardan kaçınmak için
 • Gerçeği anlayana kadar soru sormak için
 • Matematiksel düşünce ile duygusal düşüncenin ayırımını yapabilmek için
 • Diğer insanları doğru anlayacak ve kendini başkalarına doğru anlatabilecek kelime hazinesine sahip olmak için
 • Kritik Analitik Düşünme sistemini hayat tarzı haline getirmek için
Ne için değil?

Dünyayı yaşanılır bir hale getirmek, kötülüğü engellemek veya iyiliği emretmek tek başına amaç değildir. Amaç Allah rızasıdır. Allah bizim böyle yapmamızı istediği için yapmaktır.

evetama