KAD konusunda kendisini geliştiren bir kişi kendi günlük, aile, sosyal ve iş hayatında ve iç dünyasında değişimler yaşar. Şöyle ki: KAD web sitesi üyeleriyle yapılan ankette pek çok alanda yaşanan örnek ve değişimler bildirilmiştir. (Anket cevaplarını incelemek için tıklayınız: KAD Platformu Çalışmalarına Farkındalık ve Takip Düzeyi Anketi Ekleri

1 Mart Tezkeresinde oylanmadan önceki günlerde, kişiler, çoğu benzer durumda olduğu gibi basın yolu ile yönlendirilmiş, konu yeterince kritik edilmeden, analiz edilmeden insanların duyguları ve algılarıyla oynanarak düşünceleri etkilenmeye çalışılmıştır. Bazılarımız düşünerek karar vermek ve hareket etmek yerine, taraf tutarak;  kendi görüşündeki, beğendiği, hayran olduğu siyasiler ve yorumcuların hata yapmayacağından hareketle teslimiyetçi davranmış, araştırmamış, sorgulamamış, farklı düşünme ve farklı bakış açılarını yakalayamamışlardır. Gerçeği araştırmak ve teslim etmek yerine, kısa vadeli ve albenili kişisel ve ulusal çıkarlar cazip gösterilmiş ve “ideal olanın, olması gerekenin asla olamayacağı” önyargısı ile topluma  çaresizlik telkin edilmiştir.

Bu konudaki karar alma süreci tahlil edilerek, bu konudaki karar alıcıların (meclisteki milletvekillerinin) konuyu aklı-selim ile kritik etmeleri, sorgulamaları sağlanarak, sağlıklı karar almaları sağlanmıştır. Mecliste yapılan oylama sonrası ortaya çıkan durum, söylenenlerin asılsız olduğunu, aslında basın yolu ile yapılan yönlendirmelerin, bu konudaki karar alıcıların (meclisteki milletvekillerinin), konuyu kritik etmeden, sorgulamadan, sağlıklı karar almalarını engellemeye yönelik iddialar olduğu ortaya çıkmıştır.

evetama