[:tr]Önyargıların nasıl oluştuğunu ve bu önyargıları besleyen etkenleri bilirsek, onları fark etmek ve olumsuz etkilerinden kurtulmak mümkün olabilir. Önyargıyı besleyen sebepler: taraf tutma, sabit bakış açıları, alışkanlıklar, zanna dayalı muhakemeler, aşırı ve uygunsuz genelleme, bilgisizlik, yanlış kategorize etme, yanlış ayrıştırma, öfke gibi aşırı ve kontrolsüz duygusallık, acelecilik, bilgisi olmadığı her konuda fikir beyan etme, kolaycılık, dili yanlış kullanma, hatalı kıyaslamalar, kibir, algılama sınırları, bütüncül düşünememe, batıl inançlar, inatçılık, heva ve heves, bir şeye olan aşırı istek ve arzu ve benzerleridir.

Önyargılar yok edilemeyebilir, ancak fark edilebilir ve kontrol edilebilir. Önyargılardan kurtulmanın ilk aşaması, hayat boyu önyargılar içinde olabileceğimizin kabulüdür. ”Ben artık tamamen önyargılardan arındım.“ diye düşünen kişi, önyargılarının farkına varamayacaktır.

Ön yargı; bir konuda düşünmeden, kolayca karar vermeye, daha önce başka kişi ve durumlar için verilmiş bir kararı, mevcut kişiye veya duruma, düşünmeden uygulanmasına yol açar. Her durumda, yeniden, yeterince düşünülmeden verilen her kararlarda ön yargı olma ihtimali yüksektir.

Kritik analitik düşünme becerilerini geliştiren bir kişi kendisiyle ve çevresiyle yüzleşecek; önyargılar da dahil gerçekle arasına giren bir çok engeli farkedebilecektir.[:]

evetama