Kritik ve analitik düşünme becerisini elde etmede faydalı olabilecek yaklaşımlardan biri de düşünmeyi olumsuz yönde etkileyen faktörlerin bilinmesi ve giderilmesine çalışılmasıdır. Kritik ve analitik düşünmeyi olumsuz yönde etkileyebilen pek çok faktörden bahsedilebilir. Duygularımız-arzularımız, ön yargılarımız, acelecilik ve sabırsızlık sağlıklı düşünmemizi etkileyen en önde gelen nedenler arasında sayılabilir. Kritik ve analitik düşünmeyi olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ayrıntılı bir listesi için tıklayınız:

Kritik Düşünme Üzerine Pratik Bir Kılavuz

evetama