[:tr]“Yaptığımız işlerin doğruluğu, doğru düşünme yeteneğimiz ile orantılıdır.” Sağlıklı düşünme, sağlıklı yaşamın en önemli ve öncelikli parçasını oluşturur. İnsanın yaşam kalitesi; biyolojik, psikolojik, sosyal, manevi, ekonomik ve çevresel gibi pek çok değişkenle ilişkilidir. KAD web sitesi üyeleri ile yapılan anket verilerine göre; kritik ve analitik düşünme çabasında olan kişiler, eşleri ve çocuklarıyla ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde, maneviyatlarında, ticarette, medyayı takipte, alışverişte, beslenme alışkanlıklarında, hayatı anlamlandırmalarında vb. hayatın diğer pek çok alanında KAD’ın olumlu etkilerini gördüklerini, daha gerçekçi olduklarını, olayları daha sakin-soğukkanlı ve kapsamlı değerlendirebildiklerini ifade etmişlerdir. Ankete katılan bazı kişiler ise; daha dikkatli olduklarını, diğer insanlar ile ilşkilerinde daha empatik olduklarını, bazıları ise kafalarının daha fazla yorulduğunu, bazı konularda ise eskisi kadar rahat olamadıklarını söylemektedirler.

Sorunların var olduğu durumlarda, sorunlarla gerçekçi bir şekilde yüzleşmek yerine bu sorunları önemsemeyen insan kendisini bir süre rahat hissedebilir. Ancak bu, sorunun zamanında tespit edilip doğru anlaşılıp gereğinin yapılmamasına yol açacağı için uzun vadede insanın daha çok zarara uğramasına ve dolayısıyla yaşam kalitesinin daha da bozulmasına yol açacaktır. KAD olayları gerçekçi olarak değerlendirmeyi amaçlar. Gerçek dostlar bize sadece hoşumuza gidecekleri değil, hoşumuza gitmese de gerçekleri söylerler. Gerçekler bazen tatlıdır, bazen acıdır. KAD ise bizim en iyi dostumuzdur, bizi hakikate ulaştırır, doğru olanı görmemizi ve yapmamızı sağlar.[:]

evetama