Çocuklar yaşamlarının ilk evrelerinden itibaren anne ve babalarını örnek alırlar. Bu örnek alma sadece davranış boyutunda olmayıp davranışa temel teşkil eden duygu ve düşünceleri de içermektedir. Düşüncelere yön veren şey ise zihnin yaşam boyunca elde ettiği izlenim ve deneyimlerinden hareketle oluşturduğu yargılar, düşünce kalıplarıdır. Dolayısıyla çocuk, anne ve babasını örnek alırken bu temel düşünce kalıplarını da öğrenmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere sorgulanmaya kapalı, yargılarla dolu, neyi niçin yaptığını açıklamayan, gerekçelerini, argümanlarını ortaya koymayan ebeveynlerin kritik analitik düşünceye sahip bireyler yetiştirebilmesi zordur.

Anne ve babaların KAD’ı kendi hayatlarında uygulamaya koymaları, çocukların öğrenmesinin en uygun yoludur. Çocuklara aile içinde alınacak kararlarla ilgili görüşlerini sorarak, ne düşündüklerini, niçin böyle düşündüklerini, düşüncelerini hangi bilgi ve delillere dayandırdıklarını, amaçlarını, açıklamalarına zemin hazırlayarak, onları olaylara farklı açılardan bakmaya alıştırabiliriz. Farklı açılardan düşünmeye onları teşvik edebilir, farklı bakış açıları geliştirmelerini sağlayabiliriz. Onların düşüncelerine değer verir ve bunu onlara hissettirebiliriz.

Konu ile ilgili olarak KAD Platformunun web sitesinde yayınlanmış olan makaleyi okuyabilirsiniz: https://www.kritikanalitik.global/cocuklar-icin-elestirel-dusunme-mini-kilavuzu/

evetama