Adam Olacak Çocuklar İçin…

Erdem Eğitimi, sağlıklı düşünen, hisseden ve davranan bireylerin yetişmesi için gerekli ve vazgeçilmez bir eğitimdir.
Bu sette temel on erdem; masallar, hikâyeler, dramalar, oyunlar, bulmacalar, ev içi ve sınıf içi etkinliklerle anlatılıyor.
İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan kazanım ve kavramları da destekleyen bu set, hem içerik hem öğretim yöntemleri ından eğitimciler ve anne babalar için de mükemmel bir kaynak olacak.
·        ErdemleriEğitimciler, psikologlar, edebiyatçılardan oluşan uzman bir kadro tarafından hazırlanmış, danışman kontrolünden geçmiştir.
·        Ebeveyn ve Öğretmen Rehberi hediyeli…
Erdemler Dizisinin Hedefi:
·        Sevilen
·        Sayılan
·        Öz saygısı ve öz güveni gelişmiş
·        Çevreye duyarlı
·        Girişimci
·        Güvenilir
·        Mutlu, bireylerin yetişmesine destek olmak.
Erdemler Dizisinin Desteklediği Kişisel Nitelikler:
·        Öz saygı
·        Öz güven
·        Toplumsallık
·        Sabır
·        Hoşgörü
·        Sevgi
·        Saygı
·        Barış
·        Yardımseverlik
·        Doğruluk
·        Dürüstlük
·        Adalet
·        Yeniliğe Açıklık
·        Vatanseverlik
·        Kültürel Değerleri Koruma ve Geliştirme
Erdemler Dizisinin Desteklediği Hayat Bilgisi Temaları:
·        Okul Heyecanım
·        Benim Eşsiz Yuvam
·        Dün, Bugün, Yarın
Erdemler Dizisinin Desteklediği Sosyal Bilgiler Üniteler:
·        Kendimi Tanıyorum
·        Geçmişimi Unutmuyorum
·        Üretimden Tüketime
·        Hep Birlikte
·        Haklarımı Öğreniyorum
·        Toplum İçin Çalışanlar
Erdemler Dizisinin Desteklediği Beceriler
·        Eleştirel Düşünme
·        Üretici Düşünme
·        Araştırma
·        İletişim
·        Problem Çözme
·        Girişimcilik
·        Karar verme
·        Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma
·        Kaynakları Etkili Kullanma
·        Güvenlik ve Korumayı Sağlama
·        Öz yönetim
·        Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma
·        Zaman ve Kronoloji Algılama
·        Sosyal Katılım
Proje Danışmanı
Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN
1959 yılında Konya/Çumra’da doğdu. Yükseköğrenimini Ankara’da tamamladı. Hâlen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde akademisyen olarak görevine devam eden Mehmet Zeki Aydın, öğretim yöntemleri, aile okulu, ailede çocuk eğitimi, aile içi iletişim, kişisel gelişim vb. konularda seminer ve konferanslar vermektedir.
Yazarlar
Nuray TÜRKYILMAZ
1977 yılında İnegöl’de doğdu. Yükseköğrenimini İzmir’de tamamladı. Eğitim ve psikoloji alanında özel eğitimlere katıldı. Hâlen Üsküdar Belediyesi bünyesinde 8-13 yaş grubu çocuklarla erdem eğitimi üzerine çalışmaktadır.
Rukiye KARAKÖSE
1977 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Hâlen İstanbul Kültür Üniversitesinde ikinci lisans eğitimini sürdürmektedir. Transpersonel Psikoloji eğitimi alan yazar, psikolojik danışman olarak çalışmakta ve alanıyla ilgili seminerler vermektedir.
Necla SAYDAM
1970 yılında Karabük’te doğdu. Yükseköğrenimini İstanbul’da tamamladı. Eğitim ve davranış bilimleri ayrıca Mesnevî üzerine araştırmalar yapmakta olan yazar, aile ve eğitimle ilgili seminerler vermektedir.
SAADET KOCAGÖZ UZUN
1980 yılında Gümüşhane’de doğdu. Halen yükseköğretimine İstanbul’da devam etmekte olan yazar, aile ve eğitimle ilgili seminerler vermektedir. Erdem eğitimi alanında araştırmalar yapmaktadır.
Vahide ULUSOY
1984 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek öğretimini İstanbul’da tamamladı. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimi de alan yazar, ergen gruplarıyla ‘Erdem Eğitimi’ çalışmaları yürütmektedir. Alanıyla ilgili seminerler vermektedir.

http://www.timascocuk.com/kitaplar/erdemler.aspx

evetama