[:tr]12 Aralık 2004 yılında yürürlüğe giren yeni Yeni Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) getirdiği en önemli reformlardan birisi olan “Çevreye karşı işlenen suçlar” kavramı bugünden itibaren uygulamaya geçecek.

Çevreye karşı işlenen suçları düzenleyen “çevrenin kasten kirletilmesi” ve “çevrenin taksirle kirletilmesi” şeklinde düzenleyen 181 ve 182. maddelere göre, çevrenin kirletilmesine yol açan suçlar artık 1 aydan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılabilecek.

Çevrenin kasten kirletilmesine ilişkin fiillere verilecek cezaları düzenleyen 181. madde, ilgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişiye, 6 aydan 2 yıla kadar, atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini, bu atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde ise cezanın iki katı artırılmasını hükmediyor.

Madde, 1. ve 2. fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerinin değiştirmesine yol açacak atık veya artıklarla işlenmesi halinde ise faillerinin 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmalarını içeriyor.

NTVMSNBC – 12 EKİM 2006 PERŞEMBE

http://www.akradyo.net/radyo.asp?p=anaframe.asp[:]

Not: Web sitemizdeki alıntı haber ve yorumlara, kayda değer bilgi veya farklı bakış açıları içerdiği için yer verilmektedir. Alıntılanmış olması, tamamının doğru veya onaylanmış olduğu anlamına gelmemektedir.

evetama