ISCAT 2015 Sempozyumunda sunulan bildiriler

Bildiri Başlığı Yazarlar İndir
Düşünme Becerileri: Kritik Düşünme ve Öğretimi Mehmet Murat PAYAM PDF
İslam Hukuk Düşüncesinde Gelişim ve Değişim İmkanı Recep Özdemir PDF
Kritik-Analitik Düşünce (KAD) ve Peyzaj Proje Süreci Nurhan KOÇAN, Ahmet ERGÜN PDF
Kampanya Yönetiminde Kritik ve Analitik Metodoloji: STK’lar için Bir Süreç Yönetimi Modeli Sedat Yüksel PDF
Siyaset Algısında Gerçekten Hakikate ve İlke Temelli Siyaset Algısına Geçebilme Aracı Olarak KAD Utku Aybudak PDF
İnsanın Ne’liği ve Bilişsel Yapısı Üzerinden Yeni Dünya Düzeninde Toplum Mimarlığı ve Metot Olarak Savaşlar Mehmet Latif BAKIŞ PDF
Mesih Mehmet Paşa Külliyesinde Sembolizm Cemile Feyzan ŞENGÜN PDF
Tarihe Kritik ve Analitik Bakış: Tarih Felsefesi -İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan- Nejdet DURAK, Muhammet İRĞAT PDF
Kritik Analitik Düşünme Fıkıh İlişkisi Yusuf Şen PDF
Marifet Yolunda, Kalbe İnen Kandiller “Bir Ferâset Örneği Olarak Evliyâ Menâkıbnâmeleri Murat AYAR PDF
İnsan ve Mekan; İstanbul Örneği Hamdi Ergül PDF
Kaygı Kavramına Vahiy Yönelimli Kritik Analitik Yaklaşım Ahmet Canan KARAKAŞ PDF
KAD İle Finans Sektöründe Yazılım Hatalarını En Aza İndirgeme Çözüm Süreci Ayşe Betül Karagöz, Fatma Molu PDF
Proje Yayınları Yakalama Teknikleri İle Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Yaklaşımlar Yusuf ÇİFCİ PDF
Eleştirel Düşünmenin Ruh Sağlığı Üzerine Olan Etkileri Merih Bektaş Fidan PDF
Kritik Düşünme Ekseninde Empati ve Mahkûm İkilemi Emine ŞENER, İhsan TOKTAŞ PDF
Türkçede Deyim ve Atasözleri Üzerinden Eleştirel ve Analitik Düşünmeyi Anlamak Suat Özer PDF
Gelenek ve Mitlerin Kaynağı Sözlü Tarihe Analitik Yaklaşılabilir Mi? -Taşköprülüzade Şakâık Örneğinde- Halide Aslan PDF
Bir İşletmede Kalite Çemberi Yaklaşımı İle Süreç İyileştirme Baha Güney, Çağatay Teke, Merve Türk PDF
İleri Teknoloji Çalışmalarının Ülke Tehdidine Etkilerinin Analizi(Psikolojik Savaş) Türkay Dereli, Zehra Ünal PDF
KAD (Kritik Analitik Düşünme) Perspektifinden Sosyoloji ve Sosyoloji Öğretimi Ali Arslan PDF
Türk Toplumunda Sosyal Medyaya Eleştirel Bakış Eksikliği: Türk Troller ve Trolleme Gül Dilek TÜRK, Bahar TUGEN PDF
Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım PDF
Öğrencilerin Analitik Düşünme Becerisinin Gelişimi Üzerine Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri Harun Çelik, Cansu Gürpınar, Nazmiye Başer, Sibel Erdoğan PDF
Öğrencilerinin Akıllı Cep Telefon Kullanmalarının Başarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri Üzerine Bir Çalışma İsmail Gümüş, Cemil Örgev PDF
Capslerin Manipülasyon Gücü ve Empatiyi Yok Edişi Üzerine Eleştirel İnceleme Esra Demirci PDF
Sınıf Öğretmenlerinin Kritik ve Analitik Düşünme Becerilerinin Ölçülmesi Hanifi PARLAR PDF
Diyaliz Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi Mehmet İshak Mazı, Hatice Günaydın, Nurdan Aksoy PDF
Kritik Düşünme Perspektifinden Günümüz İnsanının Modern Teknoloji İle İlişkisi Halil Savaş, Zinnet Karakaş PDF
Kur’an’ın Muhataplarına Yönelttiği Soruların Eleştirel Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısı Harun Savut PDF
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumları İle Algıladıkları Mesleki Etik İlkelerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Birsel Aybek, Nilgün Sakar PDF
Eleştirel Düşünce ve Medya Okuryazarlığı Cahit BÜYÜKANBER,Murat MAKARACI PDF
Eleştirel Düşünce ve Eğitim Uygulamaları Cahit BÜYÜKANBER,Murat MAKARACI PDF
Konutlarda Taşıyıcı Sistem Malzemesi Seçim Kriterleri: Safranbolu Örneği Mustafa Esat Güneş, Emin Şengün PDF
Kritik ve Analitik Düşünce Sistemi Perspektifinde Medya Etiğine Bakış: Radyo Örneği Naim GÜLEÇ PDF
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünmeye İlişkin Algıları Ahmet KURNAZ, Süleyman ARSLANTAŞ PDF
Konu Başlığında ‘Eleştirel Düşünme’ Kavramı Geçen, Yök Veri Tabanına Kayıtlı Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Farklı Değişkenlere Göre Sınıflandırılması Süleyman ARSLANTAŞ, Ahmet KURNAZ PDF
Sosyal Konut Politikalarını Yeniden Düşünmek Abdulkadir Altınsoy PDF
İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hüseyin Uzun, Mehmet Sarıbıyık PDF
Bilgiyi Edinme ve Kullanmada Kur’an’ın Eleştirel Düşünme Metodolojisi Ahmet Kurnaz PDF
Sakarya’daki Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin Problem ve Çözüm Yollarının Araştırılması Metin İpek, Mehmet Sarıbıyık PDF
Sakarya ili Mesleki ve Teknik Eğitimde İşletmelerde Beceri Eğitimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Zafer TATLI, Mehmet Sarıbıyık PDF
Mesleki ve Teknik Eğitimde Yönetim, Öğretmen Yeterlilikleri, Öğretim Faaliyetleri ve Sektörle İşbirliği Yusuf ÇAY, Mehmet SARIBIYIK PDF
Kök Neden Belirlemede Excel Destekli Pareto Analizi ve İyileştirme Alanının Hesaplanması Yılmaz Özkan, Abdulkadir Altınsoy PDF
Critical-Analytical Police Officers With Five Minds Mehmet Murat PAYAM PDF
Critical and Analytical Thinking of Globalization, the Financial Crisis and the Internal Conflicts to Analyse the Future of the European Union İlknur Dede, Elif Pınar Başarır, Refi Ratip ÖZLÜ PDF
Critical and analytical thinking for searching the connections between the economic crisis, rise of neo-liberalism and the hedonistic consumerism Elif Pınar Başarır, İlknur Dede PDF
From Collective prejudice to pure consciousness Leyla KARACA PDF
Determination of the Evaluation Criteria Weights for a Commercial Communication Satellite Program by Using AHP Method M.Mehmet Nefes, M.Mustafa Zor, Taha Tetik, Dr. Şenol Gülgönül PDF
Critical Analysis of Commercial and Political Ads in Russia and Kazakhstan: Applications in Education Gabit Bekakhmetov, Aigerim Korzhumbayeva PDF
Learning at school in Algeria between Internalizing Data and developing Critical Thinking El Ouchdi-Miarli ILhem Zoubida PDF
Diagnosis of Parkinson’s Disease Using Rotation Forest Algorithm Ayşegül Sağlam, Ayşe Betül Gezeroğlu, Elif Şeflek, Murat Gök PDF
The Effects Of Crıtıcal Thınkıng On The Success Of A Software Testıng Process Fatma Molu, Ayşe Betül Karagöz PDF
In-door Radon Gas Exposure Values and Canser Prevelance in Sakarya Cemil Örgev, Sinan Serdar Özkan, İsmail Gümüş PDF

evetama