• İlk olarak KAD konusunda; bir sorumlu (başkan) ve KAD komisyonu belirlenebilir: (KAD hakkında yapılacak faaliyetler için, il/ilçe/dernek/kulübün KAD komisyonunu oluşturarak, faaliyetlerin komisyon tarafından yürütülmesini sağlamak ideal olandır. “KAD komisyonu nasıl oluşturulabilir” başlığı başlangıç bölümünün en altında yer almaktadır (Henüz KAD komisyonu kur(a)mamış olan STK’lar da, KAD konusunda faaliyetler organize edebilirler/etmelidirler.)
 • KAD sorumlusu veya KAD komisyonunun öncülüğünde; “analitik ve kritik düşünmeyi öğreten kitaplar alın ve anlayarak okuyup, günlük hayatınızda tatbik edin” tavsiyesi uyarınca, KAD ile ilgili kitap okuma kampanyaları düzenlenebilir: KAD platformu web sayfasında tavsiye edilen kitaplardan her ay bir tanesi tavsiye seviyesine göre seçilip o kitabın üyelerce okunması ve ay sonunda kitapla ilgili sunum hazırlanarak kitabın kritiğinin yapılması sağlanabilir. Katılımcıların kitabı okuyup okumadıklarının takip edilmesi ve okuyanlara ödül verilmesi de faydalı olacaktır.

Örnek çalışma:
http://www.kritikanalitik.com/kitleler-psikolojisi-soylesisi/
http://www.kritikanalitik.com/konya-kad-etkinlikleri/
http://www.kritikanalitik.com/kirikkalede-kad-…f-kitabi-analizi/

 • KAD kitaplarını okuma şenliği düzenlenebilir:
 • KAD kitaplığı oluşturulabilir: Dernek merkezi gibi ulaşımı kolay bir mekan belirlenip, bu mekanda KAD web sayfasında yer alan tüm kitaplar bir araya getirilebilir. Kitaplara ulaşım kolaylığının sağlanması, üyeleri okumaya teşvik edecektir.
 • KAD’ın ne olduğu ve önemi hakkında genel bir farkındalık oluşturan, katılımcıları KAD konusunda daha ileri eğitimler almak ve KAD’ı öğrenmek konusunda motive eden seminerler düzenlenebilir
 • KAD konularında 15 günde bir / ayda bir konuşmacı davet edilip düzenli olarak devam edecek şekilde eğitim seminerleri verilebilir:

Örnek çalışma:
http://www.kritikanalitik.com/kayseride-kad-kr…unme-calismalari/

 • 1 günlük veya 2 günlük sıkıştırılmış KAD eğitim paketleri uygulanabilir:
  • KAD Platformunun 1434/2013 yılında hazırladığı konu ve konuşmacıları hazır olan KAD Eğitim Modülü – 1, Platformla iletişime geçilerek gerçekleştirilebilir

Örnek çalışma:
http://kritik-analitik.com/NewsPopUp.aspx?Id=774

http://kritik-analitik.com/NewsPopUp.aspx?Id=824
http://kritik-analitik.com/NewsPopUp.aspx?Id=901
http://kritik-analitik.com/AnnouncementsPopUp.aspx?Id=93
http://kritik-analitik.com/NewsPopUp.aspx?Id=987
http://kritik-analitik.com/AnnouncementsPopUp.aspx?Id=99

  • KAD Platformunun 1435/2014 yılında hazırladığı konu ve konuşmacıları hazır olan KAD Eğitim Modülü – 2, Platformla iletişime geçilerek gerçekleştirilebilir

Örnek çalışma:
http://kritik-analitik.com/NewsPopUp.aspx?Id=966

 • KAD Platformu tarafından STK etkinlikleri için websitesinden duyurusu yapılan konularda (mümkünse yılda en az iki kez) seminer veya salon programı yapılabilir.

Örneğin 1434 hicri/2013 miladi yılı, Kritik Okuma/Eleştirel Medya Okuryazarlığı konusunda toplumsal farkındalık oluşturma yılı olarak belirlenmiştir:

 • Web sitesinde yayınlanan resimler KAD Platformundan talep edilerek düşündüren resimler sergisi yapılabilir: (AVM’lerde, üniversitelerde, şehir meydanında vb.) (Yapılan konferans benzeri KAD etkinliklerinde, etkinliğin gerçekleştirildiği ortama düşündüren resim sergisi açılabilir)

Örnek Çalışma:
http://kritik-analitik.com/NewsPopUp.aspx?Id=993

http://kritik-analitik.com/NewsPopUp.aspx?Id=905
http://kritik-analitik.com/NewsPopUp.aspx?Id=997
http://kritik-analitik.com/NewsPopUp.aspx?Id=995
http://kritik-analitik.com/NewsPopUp.aspx?Id=921
http://kritik-analitik.com/NewsPopUp.aspx?Id=994

 • STK’nın mahalli komisyonlarında KAD sorumlusu/sorumluları belirlenebilir: Mahalli komisyonun KAD sorumlusu/sorumluları her hafta 10-15 dakikalık sunum hazırlayıp katılımcıları KAD açısından eğitmeye çalışabilir. Bölgedeki/şehirdeki tüm komisyonlar ayda bir biraraya getirilip KAD programı (seminer vb.) düzenlenebilir.
 • KAD ile ilgili geziler yapılabilir: (yılda 1-2 kez KAD ile ilgilenen diğer şehir/bölgelerdeki KAD çalışması yapanların ve KAD programlarının ziyaret edilmesine çalışılır)
* KAD Komisyonu Nasıl Oluşturulabilir?
 • Öncelikle il/ilçe/dernek/kulüp/birimin KAD sorumlusu belirlenir.
 • Mümkünse en az 3 kişiden oluşan il/ilçe/dernek/kulübün KAD Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon … aKADemi adı ile KAD Eğitim çalışmaları yapar.
 • KAD Komisyonu oluşturulurken üyeler KAD ilgililerinden oluşturulmalıdır. KAD ilgililerini belirlemek üzere bir anket düzenlenebilir. (anket yapılan kişilerin KAD websitesinde yayınlanmış olan makale, tavsiye kitap, radyo programı gibi içerikleri okuma/dinleme oranları bu yöntemle ölçülebilir; ayrıca KAD Platformundan sorular talep edilerek KAD seviye belirleme testi de yapılabilir)
 • KAD komisyonu oluşturulurken aynı / benzer meslek grubundan olan kişilerin biraraya getirilmesi birlikteliklerin devamlılığını sağlamak açısından faydalı olabilir.

Örnek: Konya Beyhekim Derneği KAD Komisyonu çoğunlukla sağlık çalışanlarından oluşmaktadır

 • KAD ile ilgili insan kaynakları envanter çalışması yapılabilir. Mümkünse akademik danışma komisyonu kurulur. Üniversiteden KAD’la ilgilenebileceklerin listesi çıkarılır, akademisyenlerden KAD toplantılarına katılması müsait olan kişilere dönemsel davetler gönderilebilir.
 • Tanışma toplantıları düzenlenebilir (İl/STK‘nın KAD Komisyonu üyeleri, STK üyelerine yönelik bir program düzenleyebilir veya mahalli komisyonları ziyaret edebilir. Üniversite KAD toplulukları üniversitelerinde tanışma toplantıları düzenleyebilirler.)

Örnek çalışma: http://www.sausosyal.com/topluluklar/22/

 • Komisyon oluşturulurken, KAD Platformundan veya kurulmuş olan KAD Komisyonlarından yardım istenebilir:

(Ankara aKADemi, Konya Beyhekim Derneği KAD Komisyonu, İzmir AKÇEV KAD Komisyonu, Eskişehir Çözüm Derneği KAD Komisyonu, Sakarya KAD aKADemi vb.) ( http://www.kritikanalitik.com/baglantilar/ )

 • KAD Komisyonun ne kadar sıklıkta biraraya geleceği belirlenir. (haftalık, iki haftada bir veya aylık olabilir) KAD’ın öncelikle komisyon üyelerince, sonrasında STK üyelerince ve sonrasında da toplum tarafından öğrenilmesi, yaşam tarzı haline getirilmesi amacıyla yapılabilecekler konusunda istişareler yapmak üzere belirlenen sıklıklarda toplantılar yapılır.
 • (İstişare toplantıları için biraraya gelindiğinde kitap analizi de yapılarak KAD komisyonunun kendi içindeki eğitimi sağlanabilir.)
 • KAD Komisyonunun kendi içindeki eğitimi için;

1. Web sayfasındaki makalelerin, sunumların ve dökümanların komisyon üyelerince okunmuş olmasına çalışılabilir. Bu çalışma her ay okunması gereken makalelerin fotokopisini komisyon üyelerine dağıtarak veya web sitesinden okumalarını isteyerek yapılabilir. Okunup okunmadığı takip edilmelidir. (KAD web sayfasında tavsiye edilen sıralama: http://www.kritikanalitik.com/kadi-ogrenmeye-buradan-basla/ )

2. KAD web sayfasında yayınlanan tavsiye kitapların komisyon üyelerince okunması ve kritiğinin (kitap analizinin) yapılıp bitirilmiş olmasına çalışılabilir. Bu amaçla her ay bir kitap belirlenip komisyon üyelerinin belirlenen kitabı okuması ve ay sonunda bir araya gelinerek bir kişi tarafından kitap özetinin sunulması eşliğinde kitabın kritiği yapılabilir. KAD web sayfasında tavsiye edilen sıra takip edilebilir

Başlangıç Orta İleri
 • İngilizce bilenler için tavsiye edilen kitaplar websitesindedir.

*Kitap analizinin yapıldığı toplantılarda aşağıdaki sunumlardan istifade edilebilir

Kitleler Psikolojisi Sunumu

CT: Consider The Verdict, 6/E (kitap tanıtım yazısı)

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Sunumu

“Dilimiz ve Kültürümüz” ün Düşünmeye Etkileri

“Apokalipsin Atlıları” Sunusu

evetama