2. Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu (ISCAT2018) 27-29 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. ISCAT 2018; Akademik Platform, Kritik ve Analitik Düşünme Platformu, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde organize edilecektir.

Bu sempozyum, tüm akademisyenleri, uzmanları, bürokratları, kurumları, vakıfları, öğrencileri, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek karşılıklı bilgi, düşünce, deneyim ve beceri paylaşımı ortamı oluşturulmasını sağlama ve buna bağlı olarak Kritik ve Analitik Düşünme hakkında daha sağlıklı bir anlayışa sahip olunmasını amaçlamaktadır. Bilim dünyasındaki tüm akademisyenleri, dünyanın en güzel yerlerinden birinde en seçkin tecrübeyi yaşamaları için bu sempozyumun bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgilere www.iscat.info web adresinden ulaşabilirsiniz.

Sempozyumda ele alınacak konular şu şekildedir:

KAD: Kritik ve Analitik Düşünme

 • KAD Perspektifinden Dini İlimler ve İnsan
 • KAD Perspektifinden Ekonomi ve Finans
 • KAD Perspektifinden Mantık ve Zihin Dünyamız
 • KAD Perspektifinden Mühendislik Uygulamaları
 • KAD Perspektifinden Nitelikli Yaşam Değerleri
 • KAD Perspektifinden Örgün ve Yaygın Eğitim
 • KAD Perspektifinden Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Beslenme
 • KAD Perspektifinden Sanat ve Edebiyat
 • KAD Perspektifinden Sanayi ve Teknoloji
 • KAD Perspektifinden Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
 • KAD Perspektifinden Yaşam Alanları ve Mimari
 • KAD Perspektifinden Yazılı ve Görsel Medya

evetama