Kritik ve analitik düşünme sisteminin toplumda yaygınlaştırılması KAD Platformunun ana amaçlarından biridir. Bu amacı bizimle birlikte paylaşan pek çok gönüllü kuruluşun (hemen hemen Türkiye’nin tüm illerindeki çeşitli dernekler, çevre kuruluşları, üniversitelerdeki öğrenci toplulukları, izcilik ve gençlik klüpleri ve daha fazlasının) mevcut olduğunu biliyoruz. Tüm bu gönüllü kuruluşların kritik ve analitik düşünmenin toplumda yaygınlaştırılabilmesi için faaliyetler yapmayı istediklerini ve bu konuda gayret içinde olduklarını da biliyoruz.

Bu kuruluşların bazılarının KAD faaliyetleri konusunda son derece sistemli çalıştığını, kaliteli hizmetler ürettiğini, bazılarının ise KAD faaliyetleri konusunda henüz başlangıç seviyesinde olduğunu gözlemlemekteyiz.

Bu nedenle bugüne kadar KAD konusunda yol katetmiş olan STK’ların tecrübelerinden de yararlanarak, bu sağlıklı düşünme sisteminin yaygınlaştırılabilmesi için yapılabilecek faaliyetlerin önemli bir kısmını derledik. Daha anlaşılır ve benzerlerinin üretilebilir olmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerle ilgili gerçekleştirilmiş olan “örnek çalışmaları” ilgili alanlara ekledik. Sonrasında bu faaliyetleri zorluk düzeylerine göre seviyelendirdik.

Böylece gönüllü kuruluşlarımız arasında henüz KAD faaliyeti üretmek konusunda zayıf kalmış olanların başlangıç yapabilecekleri, zaten KAD faaliyetlerini sürdürmekte olanların da eksiklerini tamamlayabilecekleri ve kendilerini daha da geliştirebilecekleri bütüncül yaklaşım sergileyen bir kaynak oluşturmuş olduk.

Bu düşüncelerle hazırlanan aşağıdaki tavsiyeler KAD hakkında faaliyet yapmak isteyen her tür kurum/dernek/birim/komisyon/kişiye yöneliktir. Bu öneriler olmazsa olmaz, mutlaka yapılması gereken tavsiyeler değildir veya belirtilen sırayla yapılmak zorunda da değildir; önemli olan KAD konusunda faaliyet yapmak isteyen gönüllü kuruluşların, uygun olduğunu düşündükleri bir yerden başlayarak, KAD’ın tüm insanlığa yayılması için bizimle birlikte gayret içine girmeleridir. KAD konusunda yapılacak faaliyetleri kolaylaştıracağını umarak istifadenize sunarız.

Tavsiyelerle İlgili Bilgi Sayfaları:

Başlangıç Seviyesi

Orta Seviye

İleri Seviye

Genel Tavsiyeler

evetama