02.04.2006

Zinde Çevre Kültür Dostluk ve Sosyal İlişkileri Geliştirme ve Dayanışma Derneği tarafından her ayın ilk pazar günü düzenlenen Kritik Analitik Düşünme (KAD) Platformu Server Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Sağlıklı Yaşam ve Güncel Müdahaleler konusunun ele alındığı KAD platformunda Prof Dr. Ahmet Zeki Şengil, Kritik Analitik Düşünme için ilk yapılması gerekenin Sorunu anlama, Bilgi toplama, Mevcut durumu tanımlama, Alt başlıklara ayrıştırma ve Olayı tanımlama olacağını söyledi.

“Sağlıklı Yaşam nedir, Metabolik sendrom nedir, Konu ile ilgili şu anda bir sorunumuz var mı, Sorunumuz varsa çözebiliyor muyuz, Çözülemiyorsa neden, Tespit mi yanlış, uygulanan çözüm mü, Konu ile ilgili gelecekte sorunumuz olabilir mi, Gelecek için tedbir alıyor muyuz gibi soruları katılımcılara yönelten Prof Dr. Ahmet Zeki Şengil,Sağlığı etkileyen faktörler nelerdir sorusunu bireysel ve çevresel faktörlere bağladı.

Bilgi toplama aşamasında “Sağlık nedir?” sorusu ile birlikte bu soruları etkileyen faktörleri ve beslenme tarzını irdeleyen Şengil, Bireysel faktörlerde, Genetik miras, Beslenme tarzı, Egzersiz performansına dikkat çekerken Çevresel faktörlerde Çevre koşulları ve müdahaleler ön plana çıkıyor ifadesini kullandı.

Prof Dr.Ahmet Zeki Şengil Sağlıklı beslenmenin önündeki yönlendirmelerin ise şu şekilde sıraladı:

•Araba, asansör ve koltukta geçen hayat

•Önce kendisini hasta eden sonra tedavi olmak için çırpınan toplum,

•Sağlık sektörü Trilyonlarca dolarlık geleceğini planlamak

•İlaç pazarı:Kalp ve kanser hastaların kullandığı ilaçların aylık tutarı ülkenin yarısının aylık gelirini geçmektedir.

•Teknoloji pazarı

•Hastalık üreten yaşam tarzının pompalanması

•Koruyucu hekimliğin engellenmesi

•İlaç ve teknolojiye dayalı sağlık harcamalarının artırılması

•Sosyal güvenlik sisteminin küresel anlayışla düzenlenmesi

•Her çeşit çıkara ve pirime dayalı yolsuzluk sisteminin kurulması olarak sıraladı. Prof Dr.Ahmet Zeki Şengil mevcut durumla ilgili olarak ise:

•Dünyada ölümlerin birinci nedeni Kalp damar hastalıkları

•En yaygın sağlık sorunları; hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, şişmanlık diğer bir adının da metabolik sendrom olduğunu belirtti.

Kritik Analitik Düşünme Platformunda yukardaki bilgilendirmeler sonucunda İnteraktif bölümde; Katılımcılarla birlikte amaç belirleme yapılarak aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı:

•Temel bilgileri ihtiva eden broşürler hazırlanmalıdır.

•Doktorlar hastaların durumları ile ilgilenmeli ve hallenmeli

•Check-up lara önem verilmelidir.

•Yemek pişirme konusunda hanımlar eğitilmelidir.

•Sağlıklı ve alternatif ürünler tespit edilmeli ve gıda sektörünü eklemeli

•Ruhsal ve sosyal sağlık da ele alınmalıdır.

•Piyasadaki Amway benzeri yönelendirmeler anlaşılmalıdır.

•Haram katkı maddelerini tespit etmek.

•Tıbb-i Nebevi’yi öğrenmek

•İrade terbiyesi

•Toplum olarak bedensel sosyal ve ruhsal yönden sağlıklı olmalıyız.

Amaca nasıl ulaşılacağı noktasında ise;

•Motivasyonu sağlamak gerekir.

•Televizyonun yerine başka şeyler ikame edilmeli

KAD Platformu Toplantısının devamında katılımcılarla birlikte Amaç İçin Önermeler Oluştur Başlığında aşağıdaki önermeler belirlendi;

•Görevlerimizi yerine getirme

•Birey ve toplumu doğru bilgilendirme ve bilinçlendirme

•Profesyonel destek almak ve hayatı planlamak

•Sağlık kullanım kılavuzları hazırlanıp dağıtılması sağlanmalı

•Sağlıklı mutfak el kitabı hazırlatılmalı

•Besin maddeleri konusunda bilgi sahibi olmak

Sonuç bölümünde interaktif olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;

•Sağlığı koruma konusunda bireysel sorumluluk taşıyoruz.

•Sağlıklı ve helal gıda hassasiyeti taşımalıyız ve bu konuda kampanyalar yapılabilir.

•Sağlıklı yaşam ve sporla ilgili bülten hazırlanmalıdır.

•Tıbb-i Nebevi konusunda araştırma ve çalışmalar yapılmalıdır.

•Toplum sağlığı ile ilgili projeler hazırlanmalıdır.

•Sağlık bilgilendirme kampanyaları düzenlenmelidir.

•Sağlıklı beslenme kursları düzenlenebilir.

•Kendi kurumlarımız ve kamu kuruluşları ile iş birliği yapılmalıdır.

•Sağlıklı gıda temini organize etmek

•Sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi yapılmalı
•Bölgesel sağlık ve eğitim danışma komisyonlarının oluşturulması

•İlaç özelliği ve konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.

•Tedavi aşamasında ikinci görüş alma alışkanlığı geliştirilmelidir.

•Sağlığı talip sürveyans programları yapılmalıdır.

evetama