KAD bir amaç mıdır, yoksa araç mıdır?

[:tr]Amaç, gerçeği, hakikati, Hakk’ı bulmaktır. KAD, buna götüren bir yöntem ve metottur. Metotlar amaç olamaz. Ayrıca belirtelim ki dünyayı yaşanılır bir hale getirmek, kötülüğü engellemek veya iyiliği emretmek gibi, güzel ve doğru davranışlar...

Read more

Önyargıları nasıl fark edebilirim?

[:tr]Önyargıların nasıl oluştuğunu ve bu önyargıları besleyen etkenleri bilirsek, onları fark etmek ve olumsuz etkilerinden kurtulmak mümkün olabilir. Önyargıyı besleyen sebepler: taraf tutma, sabit bakış açıları, alışkanlıklar, zanna dayalı...

Read more

Uygulamalı bir KAD örneğiniz var mı ?

KAD konusunda kendisini geliştiren bir kişi kendi günlük, aile, sosyal ve iş hayatında ve iç dünyasında değişimler yaşar. Şöyle ki: KAD web sitesi üyeleriyle yapılan ankette pek çok alanda yaşanan örnek ve değişimler bildirilmiştir. (Anket...

Read more

KAD Ne Değildir?

Kritik-analitik düşünme, hata ya da kusur bulmaya önceden güdümlenmiş şekilde olumsuz düşünmek değildir. Bize ya da başkasına ait olan iddia ve fikirleri tarafsız ve önyargısız bir şekilde değerlendirmektir. KAD’ın amacı insanları tek tip...

Read more

evetama