Yapılacak faaliyetin içeriğini etkileyen en önemli faktör katılımcı profilidir. Bu nedenle yapılacak faaliyetin hedef kitlesi iyi belirlenmelidir. (Örneğin ağır, akademik içerikli bir dilin kullanılacağı bir programı halka açık yapmak, yetişkinlerin seviyesine göre planlanan bir programa çocukları da davet etmek yanlış olacaktır.) Nitelik olarak, homojen gruplara program yapılması iyi olur.

– KAD komisyonu üyeleri,
– STK üyeleri,
– İzciler,
– Gençler (lise, üniversite, çalışan gençlik),
– Meslek grupları
– …

  • KAD Etkinliklerinde katılımcıların kritik ve analitik düşünme ile ilgili daha geniş kaynaklara ulaşabilmeleri için KAD Platformunun çalışmalarının tanıtılması faydalı olacaktır. Örneğin yapılan bir seminerde platformun websitesinde yayınlanmış olan broşürler basılarak dağıtılabilir. Etkinliklerde Platformun hazırladığı afiş, roll-up’lar (veya benzerleri üretilerek) bu görsel ürünler etkinlik alanına yerleştirilebilir. Açılış konuşması gibi bir vesile ile KAD’ı öğrenmek isteyenlere önemli bir kaynak olarak kritik-analitik.com websitesi tanıtılabilir, nasıl kullanılabileceği kısaca anlatılabilir.
  • Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması için yapılabilecekler:
    • Faaliyetler gerçekleştirilmeden önce program afişiyle birlikte duyuru metinlerinin hazırlanarak [email protected] ‘a ve radyo gibi medya organlarının mail adreslerine gönderilmesi
    • Faaliyetler gerçekleştirildikten sonra etkinlikte çekilmiş olan fotoğraflarla birlikte haber metinlerinin hazırlanarak [email protected] ‘a ve radyo gibi medya organlarının mail adreslerine gönderilmesi
    • Faaliyetin video kayıtları ile sunumların KAD Platformu web sitesinde yayınlanmak üzere Platforma ulaştırılması da, yapılan çalışmadan ortaya çıkacak olan faydanın daha geniş bir kitleye ulaştırılabilmesi açısından önemlidir. 
    • Mail grupları, whatsapp grupları, sms grupları, facebook, twitter gibi sosyal medya alanları oluşturularak etkinlikler yaygınlaştırılabilir. Ayrıca bu yolları kullanarak KAD’ın anlatılması sağlanabilir (KAD platformunun çalışma ve ürünlerinden (KAD bültenleri gibi yayınlarından) geniş kitlelerin haberdar edilmesi de bu kapsamda yapılabilecekler arasındadır.)

evetama