[:tr]Kritik ve analitik düşünme, temelde zihinsel işlevlerin kullanıldığı bilişsel bir beceridir/aktivitedir. Dikkat, hafıza, muhakeme, algılama ve çıkarsama yapma gibi bir dizi zihinsel sürecin, eş zamanlı olarak etkileştiği, bir süreçler bütününü temsil eder. Aynı şekilde seçme, kategorize etme, kıyaslama, tümevarım, tümdengelim, mecaz, benzetme, ayrıştırma ve soyutlama gibi kritik ve analitik düşünmenin diğer bileşenlerinden de söz edebiliriz. Günlük yaşantımızdaki olağan, sıradan, istemsiz, sistemsiz düşünmeden farklı olarak, farkındalık temelinde bilinçli, ilmî ve hür düşünmedir.

Düşünme makinesi olarak tabir edebileceğimiz zihnimizin en önemli işlevi düşünme, ürünü ise düşünce, fikirler ve kararlardır. Düşünme makinemiz mevcut küçük parçaları birleştirerek, bir başka yeni parça yapabileceği gibi, bir bütünü parçalara ayırabilir. Mevcut bilgileri hammadde olarak kullanır, onları belli kriterler ekseninde işler ve orijinal, amaca yönelik, yeni ürünler ortaya koyabilir. Kritik ve analitik düşünen birey; orijinal, amaca yönelik ürünler çıkarabilirken, sıradan düşünen kişiler ancak basit-kopya ürünler çıkarabilirler.[:]

evetama