Eleştirel Düşünce İle İmtihanımız

Son günlerde televizyon programlarında süre gelen kolesterol tartışmaları yurdum insanının bilimsel yöntem ve eleştirel düşünce ile imtihanı haline geldi. Her zaman takım ya da taraf tutarak tartışma eğiliminde olan toplumumuzun zaaflarını iyi...

Read more

Sanal Ortamda Davranış Yönlendirme

SANAL ORTAMDA DAVRANIŞ YÖNLENDİRME Dr. Cahit Karakuş * Anahtar Kelimeler: Internet, Sanal medya, Sayısallaşan dünya, Sosyal paylaşım siteleri, Sanal ortamda yönlendirme, Oyun bağımlılığı. ÖZET: Bilgisayar ortamında metin, görüntü, video, ses gibi...

Read more

Aklımın Dediği

İlginçtir, dünya görüşleri, inanç sistemleri, hayat tarzları kendilerini ‘akıl’ ile ‘meşru’ ve etkin kılmaya çalışıyorlar. Aklı kendi dogmaları için bir sıçrama tahtası yapıyorlar. Akla dayanmayan inanç, inanç değildir...

Read more

Eğitimin Farkındalığında Yaşamak

EĞİTİMİN FARKINDALIĞINDA YAŞAMAK * Eğitim, üzerinde çok hassaslıkla durulması gereken ve alımlanması çok önemli bir konu. Davranışların iyiye, güzele dönüşmesi bağlamında gerçekleştirmelerin söz konusu olduğu eğitimin ülkemizdeki önemi artık...

Read more

evetama