[:tr]2007 bütçesinde faiz dışı fazla 36.2 milyar YTL, bütçe açığı 16.7 milyar YTL öngörüldü. Bütçenin 43.7 milyar YTL’si memura, 52.9 milyarı faize, 12.1 milyarı yatırımlara ayrıldı.

Bakanlar Kurulu, 2007 yılı merkezi yönetim bütçe tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamlayıp, TBMM’ye sundu. Maliye Bakanlığı ise dün akşam 2007 bütçe verilerini açıkladı. 204.9 milyar YTL harcama, 188.2 milyar gelir öngören bütçe 16.7 milyar YTL açıkla bağlandı. Faiz dışı fazla 36.2 milyar YTL olarak hedeflendi. Bakanlık 2007 bütçesi ile kamu borç stokundaki düşüş eğilimini sürdürecek düzeyde faiz dışı fazla verilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

2007 bütçesiyle ilgili olarak seçim ve IMF ile sürdürülen ekonomi programının kriterlerine sıkışan hükümet, başlangıçta 207 milyar YTL’ye yükselen harcamaları yüzde 6.5’lik faiz dışı fazlanın tutturulabilmesi için daraltma çalışmaları yaptı.

2 milyar YTL kısıldı
Başbakanlık’ta birkaç gündür süren çalışmalar sonrasında bütçe büyüklüğü 2 milyar YTL kısılabildi. 23 milyar YTL açık da gelir kalemlerinde öngörülen tutarların artırılmasıyla 16.7 milyara çekildi. Faiz dışı fazla ise 36.2 milyar YTL oldu.
2007 yılı merkezi yönetim bütçesinde, vergi iadeleri sonrasında 158.2 milyar YTL vergi geliri tahsilatı yapılacağı tahmini yer aldı. Orta Vadeli Program’daki 2007 hedefine göre, vergi gelirlerinde 2 milyar lira artış öngörüldü.

Bütçede en yüksek payı, 60.9 milyar YTL ile cari transferler kalemi aldı. Sosyal güvenlik kurumlarının açıklarını karşılamak için bütçeden yapılacak aktarmaların da yer aldığı bu kalemi, uluslararası piyasalardaki dalgalanma sonucu yükselen faizlerin getirdiği yükün artırdığı faiz harcamaları kalemi oluşturdu. Orta Vadeli Program’da 2007’de 44 milyar YTL’ye düşmesi beklenen faiz ödeneği 52.9 milyar YTL’ye yükseldi.

Hani fatura 50 milyardı
Bu arada, memur sendikaları ile yapılan toplu görüşmeler sırasında verilen zamların bütçeye getirdiği yükün faturası 50 milyar YTL olarak açıklanırken, bütçeye konulan personel ödeneğinin 43.7 milyar YTL olması dikkat çekti.

RADİKAL -18 EKİM 2006 ÇARŞAMBA
http://www.akradyo.net/radyo.asp?p=anaframe.asp[:]

Not: Web sitemizdeki alıntı haber ve yorumlara, kayda değer bilgi veya farklı bakış açıları içerdiği için yer verilmektedir. Alıntılanmış olması, tamamının doğru veya onaylanmış olduğu anlamına gelmemektedir.

evetama