Ragıb el-İsfahani’nin Müfredat isimli kitabının mütercimi Dr. Yusuf Türker ile Kelime ve Kavramların Düşünce dünyamıza etkileri üzerine yapılan söyleşiyi dinlemek için tıklayınız.

evetama