KAD NEDİR?

KAD NEDİR?

Kritik ve analitik düşünme, temelde zihinsel işlevlerin kullanıldığı bilişsel bir beceridir/aktivitedir. Dikkat, hafıza, muhakeme, algılama ve çıkarsama yapma gibi bir dizi zihinsel sürecin, eş zamanlı olarak etkileştiği, bir...

Read more
NEDEN KAD?

NEDEN KAD?

“Yaptığımız işlerin doğruluğu, doğru düşünme yeteneğimiz ile orantılıdır.” Sağlıklı düşünme, sağlıklı yaşamın en önemli ve öncelikli parçasını oluşturur. İnsanın yaşam kalitesi; biyolojik, psikolojik...

Read more
NASIL KAD?

NASIL KAD?

Kritik ve analitik düşünme, anlama ve yaşama becerisidir. Sadece ilgili kitapların okunması ile öğrenilecek bir bilgi değildir. Analitik ve kritik düşünmeyi anlatan kitapları alıp okuyup, hayatımıza tatbik etmek gerek. Konu ile...

Read more

Retorik ve Medya

Retorik birisini bir şeye inanmaya, bir fikri benimsemeye ya da bir davranışı sergilemeye yazılı ya da sözel olarak ikna etme girişimidir. Ama bunu yaparken, inanç, kabul ya da davranış için güçlü kanıtlar ileri sürmek yerine...

Read more

Yüzeysel Bilgi ve Sık Tekrar

Pahalı, enteresan, güncel, hızlı, şaşırtıcı, 24 saat esasıyla çalışan ve büyük yatırımlar yapılarak varlığını sürdüren medyanın varlığının önemli bir sebebi de bir ikna aracı olarak kullanılıyor olmasıdır. Bu...

Read more

Medyada Kaynak Güvenilirliği

Okuduğunuz veya duyduğunuz haberlere hemen inanıyor musunuz? Yoksa gerçekliğini sorguluyor, doğruya ulaşmak için çaba sarf ediyor musunuz? Yapılan birçok araştırmada “medyaya güveniyor musunuz?” sorusuna anket’e katılanlar...

Read more

Şiddeti Paylaşmak

Gözümüzün önüne bir vesileyle gelen şiddet ve vahşet görüntülerini kendi içinizde hiç sorgulamış mıydınız? Can çekişen masum yavruların videosu, işkenceye maruz kalmış insan fotoğrafları, saniye saniye vahşet anları...

Read more

Bakış Açısı ve Önyargılar

Bakış açımızı ve buna bağlı olarak algılarımızı etkileyen pek çok faktör vardır. Hayata hangi pencereden baktığımız, hangi şeyleri öncelikli tuttuğumuz, aldığımız eğitim, edindiğimiz önyargılar, savunduğumuz...

Read more

evetama